Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudrun Brækkan Sivilarkitekt Mnal - As
Juridisk navn:  Gudrun Brækkan Sivilarkitekt Mnal - As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67105860
Postboks 535 Oddenveien 9 Fax:
1328 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911691124
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.65%
Resultat  
  
0.39%
Egenkapital  
  
24.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.772.000 1.573.000 1.798.000 893.000 1.335.000
Resultat: 256.000 255.000 278.000 -162.000 142.000
Egenkapital: 1.014.000 813.000 623.000 373.000 535.000
Regnskap for  Gudrun Brækkan Sivilarkitekt Mnal - As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.772.000 1.573.000 1.798.000 893.000 1.335.000
Driftskostnader -1.516.000 -1.318.000 -1.520.000 -1.056.000 -1.194.000
Driftsresultat 256.000 255.000 278.000 -163.000 141.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 256.000 255.000 278.000 -162.000 142.000
Skattekostnad -55.000 -66.000 -28.000 0 -39.000
Årsresultat 201.000 190.000 250.000 -162.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.120.000 853.000 543.000 782.000
Sum eiendeler 1.259.000 1.120.000 853.000 543.000 782.000
Sum opptjent egenkapital 984.000 783.000 593.000 343.000 505.000
Sum egenkapital 1.014.000 813.000 623.000 373.000 535.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 307.000 228.000 170.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.259.000 1.120.000 852.000 543.000 782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.772.000 1.350.000 1.798.000 893.000 1.335.000
Andre inntekter 0 222.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.772.000 1.573.000 1.798.000 893.000 1.335.000
Varekostnad -439.000 -263.000 -397.000 -13.000 -57.000
Lønninger -741.000 -723.000 -803.000 -674.000 -817.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -332.000 -320.000 -369.000 -320.000
Driftskostnader -1.516.000 -1.318.000 -1.520.000 -1.056.000 -1.194.000
Driftsresultat 256.000 255.000 278.000 -163.000 141.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 190.000 250.000 -162.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 53.000 148.000 54.000 70.000
Andre fordringer 16.000 26.000 21.000 26.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.224.000 1.041.000 683.000 463.000 696.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.120.000 853.000 543.000 782.000
Sum eiendeler 1.259.000 1.120.000 853.000 543.000 782.000
Sum opptjent egenkapital 984.000 783.000 593.000 343.000 505.000
Sum egenkapital 1.014.000 813.000 623.000 373.000 535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 14.000 29.000 3.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 55.000 67.000 27.000 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 116.000 87.000 77.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 96.000 111.000 91.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 307.000 228.000 170.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.259.000 1.120.000 852.000 543.000 782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.014.000 813.000 625.000 373.000 535.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.6 3.7 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 5.1 3.6 3.7 3.2 3.2
Soliditet 80.5 72.6 73.1 68.7 68.4
Resultatgrad 14.4 16.2 15.5 -18.3 10.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.4 22.8 32.7 -29.8 18.2
Signatur
13.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex