Guh Invest AS
Juridisk navn:  Guh Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Norheimsvegen 21 Norheimsvegen 21 Fax:
4345 Bryne 4345 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 991954678
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.3%
Resultat  
  
1.78%
Egenkapital  
  
16.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 780.000 770.000 760.000 750.000 730.000
Resultat: 799.000 785.000 771.000 757.000 740.000
Egenkapital: 5.543.000 4.756.000 3.979.000 3.217.000 3.267.000
Regnskap for  Guh Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 780.000 770.000 760.000 750.000 730.000
Driftskostnader -22.000 -14.000 -12.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat 758.000 756.000 748.000 738.000 719.000
Finansinntekter 42.000 31.000 25.000 21.000 32.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.000
Finans 40.000 29.000 23.000 19.000 21.000
Resultat før skatt 799.000 785.000 771.000 757.000 740.000
Skattekostnad -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Årsresultat 788.000 776.000 763.000 750.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 3.678.000 2.887.000 2.258.000 1.592.000 1.641.000
Sum eiendeler 5.678.000 4.887.000 4.258.000 3.592.000 3.641.000
Sum opptjent egenkapital 5.443.000 4.656.000 3.879.000 3.117.000 3.167.000
Sum egenkapital 5.543.000 4.756.000 3.979.000 3.217.000 3.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 131.000 278.000 375.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 5.678.000 4.887.000 4.257.000 3.592.000 3.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 780.000 770.000 760.000 750.000 730.000
Driftsinntekter 780.000 770.000 760.000 750.000 730.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -14.000 -12.000 -12.000 -11.000
Driftskostnader -22.000 -14.000 -12.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat 758.000 756.000 748.000 738.000 719.000
Finansinntekter 42.000 31.000 25.000 21.000 32.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.000
Finans 40.000 29.000 23.000 19.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 788.000 776.000 763.000 750.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 791.000 770.000 760.000 750.000 1.489.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.887.000 2.117.000 1.498.000 842.000 152.000
Sum omløpsmidler 3.678.000 2.887.000 2.258.000 1.592.000 1.641.000
Sum eiendeler 5.678.000 4.887.000 4.258.000 3.592.000 3.641.000
Sum opptjent egenkapital 5.443.000 4.656.000 3.879.000 3.117.000 3.167.000
Sum egenkapital 5.543.000 4.756.000 3.979.000 3.217.000 3.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 123.000 270.000 368.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 131.000 278.000 375.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 5.678.000 4.887.000 4.257.000 3.592.000 3.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.543.000 2.756.000 1.980.000 1.217.000 1.267.000
Likviditetsgrad 1 27.2 2 8.1 4.2 4.4
Likviditetsgrad 2 27.2 2 8.1 4.2 4.4
Soliditet 97.6 97.3 93.5 89.6 89.7
Resultatgrad 97.2 98.2 98.4 98.4 98.5
Rentedekningsgrad 3 3 3 3 68.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 16.1 18.2 21.1 20.6
Signatur
23.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex