Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulen Marine Farm AS
Juridisk navn:  Gulen Marine Farm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57782966
c/o Complér Accounting AS Casperkollen Øvre Kråkenes 17 Fax: 57782988
5152 Bønes 5977 Ånneland
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 984060319
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
137.1%
Egenkapital  
  
383.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.000 60.000 60.000 60.000 326.000
Resultat: 23.000 -62.000 13.000 -103.000 114.000
Egenkapital: 29.000 6.000 68.000 -9.285.000 -9.182.000
Regnskap for  Gulen Marine Farm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 326.000
Driftskostnader -36.000 -122.000 -47.000 -164.000 -226.000
Driftsresultat 23.000 -62.000 13.000 -103.000 100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 14.000
Resultat før skatt 23.000 -62.000 13.000 -103.000 114.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -62.000 13.000 -103.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 3.000 75.000 172.000 257.000
Sum omløpsmidler 26.000 16.000 28.000 94.000 378.000
Sum eiendeler 53.000 19.000 103.000 266.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -194.000 -9.372.000 -9.385.000 -9.282.000
Sum egenkapital 29.000 6.000 68.000 -9.285.000 -9.182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 14.000 36.000 9.551.000 9.817.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 20.000 104.000 266.000 635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 326.000
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 326.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -14.000 1.000 0
Avskrivning -9.000 -72.000 -82.000 -85.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -50.000 49.000 -80.000 -138.000
Driftskostnader -36.000 -122.000 -47.000 -164.000 -226.000
Driftsresultat 23.000 -62.000 13.000 -103.000 100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -62.000 13.000 -103.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 12.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 75.000 172.000 257.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 3.000 75.000 172.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 75.000 0
Andre fordringer 0 7.000 6.000 11.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 9.000 22.000 8.000 341.000
Sum omløpsmidler 26.000 16.000 28.000 94.000 378.000
Sum eiendeler 53.000 19.000 103.000 266.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -194.000 -9.372.000 -9.385.000 -9.282.000
Sum egenkapital 29.000 6.000 68.000 -9.285.000 -9.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 14.000 35.000 9.449.000 9.722.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 0 1.000 18.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 83.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 14.000 36.000 9.551.000 9.817.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 20.000 104.000 266.000 635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 2.000 -8.000 -9.457.000 -9.439.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.8 0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.8 0 0.1
Soliditet 54.7 3 65.4 -3490.6 -1446.0
Resultatgrad 38.3 -103.3 21.7 -171.7 30.7
Rentedekningsgrad 23.8
Gjeldsgrad 0.8 2.3 0.5 -1.1
Total kapitalrentabilitet 43.4 12.5 -38.7 18.7
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex