Gullfisken Austevoll As
Juridisk navn:  Gullfisken Austevoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180560
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998484510
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.52%
Resultat  
  
-16.1%
Egenkapital  
  
-30.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.245.000 2.509.000 2.394.000 2.396.000 2.645.000
Resultat: -137.000 -118.000 -156.000 -33.000 -116.000
Egenkapital: 319.000 456.000 124.000 280.000 313.000
Regnskap for  Gullfisken Austevoll As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.245.000 2.509.000 2.394.000 2.396.000 2.645.000
Driftskostnader -2.379.000 -2.595.000 -2.545.000 -2.423.000 -2.757.000
Driftsresultat -133.000 -86.000 -151.000 -27.000 -112.000
Finansinntekter 0 -25.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -6.000 -4.000
Finans -5.000 -32.000 -4.000 -6.000 -4.000
Resultat før skatt -137.000 -118.000 -156.000 -33.000 -116.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -118.000 -156.000 -33.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 83.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 711.000 773.000 866.000 780.000 662.000
Sum eiendeler 777.000 856.000 866.000 780.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -24.000 94.000 250.000 283.000
Sum egenkapital 319.000 456.000 124.000 280.000 313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 399.000 844.000 629.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 855.000 968.000 909.000 874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.245.000 2.509.000 2.394.000 2.396.000 2.645.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.245.000 2.509.000 2.394.000 2.396.000 2.645.000
Varekostnad -1.482.000 -1.704.000 -1.710.000 -1.740.000 -2.028.000
Lønninger -556.000 -515.000 -518.000 -452.000 -505.000
Avskrivning -17.000 -21.000 -26.000 -32.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 -355.000 -291.000 -284.000 -271.000
Driftskostnader -2.379.000 -2.595.000 -2.545.000 -2.423.000 -2.757.000
Driftsresultat -133.000 -86.000 -151.000 -27.000 -112.000
Finansinntekter 0 -25.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -6.000 -4.000
Finans -5.000 -32.000 -4.000 -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -118.000 -156.000 -33.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 83.000 103.000 129.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 83.000 103.000 129.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 83.000 0 0 0
Varebeholdning 459.000 454.000 585.000 585.000 500.000
Kundefordringer 14.000 3.000 6.000 34.000 29.000
Andre fordringer 8.000 18.000 12.000 16.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 298.000 262.000 145.000 88.000
Sum omløpsmidler 711.000 773.000 866.000 780.000 662.000
Sum eiendeler 777.000 856.000 866.000 780.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -24.000 94.000 250.000 283.000
Sum egenkapital 319.000 456.000 124.000 280.000 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 120.000 142.000 229.000 153.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 140.000 109.000 94.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 117.000 506.000 382.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 399.000 844.000 629.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 855.000 968.000 909.000 874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 252.000 374.000 22.000 151.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.3 0.3 0.3
Soliditet 4 53.3 12.8 30.8 35.8
Resultatgrad -5.9 -3.4 -6.3 -1.1 -4.2
Rentedekningsgrad -26.6 -12.3 -37.8 -4.5 -28.0
Gjeldsgrad 1.4 0.9 6.8 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet -17.1 -15.6 -12.8
Signatur
14.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex