Gulltun As
Juridisk navn:  Gulltun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eivind Eide c/o Eivind Eide Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913532082
Aksjekapital: 34.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
104.88%
Egenkapital  
  
1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 168.000 82.000 626.000 429.000 761.000
Egenkapital: 10.270.000 10.158.000 9.949.000 9.358.000 8.931.000
Regnskap for  Gulltun As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -27.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftsresultat -20.000 -27.000 -20.000 -59.000 -22.000
Finansinntekter 449.000 783.000 677.000 509.000 816.000
Finanskostnader -262.000 -673.000 -32.000 -21.000 -32.000
Finans 187.000 110.000 645.000 488.000 784.000
Resultat før skatt 168.000 82.000 626.000 429.000 761.000
Skattekostnad -56.000 127.000 -35.000 -2.000 -77.000
Årsresultat 112.000 210.000 591.000 427.000 685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.403.000 2.256.000 2.774.000 2.774.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 7.873.000 7.930.000 7.210.000 6.587.000 6.232.000
Sum eiendeler 10.276.000 10.186.000 9.984.000 9.361.000 9.008.000
Sum opptjent egenkapital 10.235.000 10.123.000 9.914.000 9.323.000 8.896.000
Sum egenkapital 10.270.000 10.158.000 9.949.000 9.358.000 8.931.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 28.000 35.000 2.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 10.276.000 10.186.000 9.984.000 9.360.000 9.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -27.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftskostnader -20.000 -27.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftsresultat -20.000 -27.000 -20.000 -59.000 -22.000
Finansinntekter 449.000 783.000 677.000 509.000 816.000
Finanskostnader -262.000 -673.000 -32.000 -21.000 -32.000
Finans 187.000 110.000 645.000 488.000 784.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 210.000 591.000 427.000 685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 155.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.298.000 2.101.000 2.774.000 2.774.000 2.776.000
Sum anleggsmidler 2.403.000 2.256.000 2.774.000 2.774.000 2.776.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 333.000 333.000 333.000 333.000 353.000
Sum investeringer 7.232.000 7.436.000 6.390.000 6.172.000 5.409.000
Kasse, bank 307.000 161.000 487.000 81.000 469.000
Sum omløpsmidler 7.873.000 7.930.000 7.210.000 6.587.000 6.232.000
Sum eiendeler 10.276.000 10.186.000 9.984.000 9.361.000 9.008.000
Sum opptjent egenkapital 10.235.000 10.123.000 9.914.000 9.323.000 8.896.000
Sum egenkapital 10.270.000 10.158.000 9.949.000 9.358.000 8.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 28.000 35.000 2.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 28.000 35.000 2.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 10.276.000 10.186.000 9.984.000 9.360.000 9.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.867.000 7.902.000 7.175.000 6.585.000 6.155.000
Likviditetsgrad 1 1312.2 283.2 2 3293.5 80.9
Likviditetsgrad 2 1312.2 283.2 2 3293.6 81.0
Soliditet 99.9 99.7 99.6 100.0 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.6 21.4 24.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.2 7.4 6.6 4.8 8.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex