Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Bokn AS
Juridisk navn:  Gunnar Bokn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51710967
Fax: 51710997
4169 Sørbokn 4169 Sørbokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 960799143
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.61%
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
-57.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 328.000 1.292.000 1.009.000 1.243.000 1.138.000
Resultat: -78.000 -65.000 -29.000 -71.000 70.000
Egenkapital: 58.000 136.000 200.000 230.000 301.000
Regnskap for  Gunnar Bokn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 328.000 1.292.000 1.009.000 1.243.000 1.138.000
Driftskostnader -406.000 -1.354.000 -1.029.000 -1.299.000 -1.043.000
Driftsresultat -78.000 -62.000 -19.000 -56.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -10.000 -15.000 -24.000
Finans 0 -3.000 -10.000 -15.000 -24.000
Resultat før skatt -78.000 -65.000 -29.000 -71.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 -65.000 -29.000 -71.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 142.000 189.000 236.000 283.000
Sum omløpsmidler 84.000 170.000 216.000 492.000 197.000
Sum eiendeler 179.000 312.000 405.000 728.000 480.000
Sum opptjent egenkapital -1.042.000 -964.000 -900.000 -870.000 -799.000
Sum egenkapital 58.000 136.000 200.000 230.000 301.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 176.000 204.000 499.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 312.000 404.000 729.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.000 1.306.000 1.009.000 1.243.000 1.138.000
Andre inntekter 0 -14.000 0 0 0
Driftsinntekter 328.000 1.292.000 1.009.000 1.243.000 1.138.000
Varekostnad -91.000 -731.000 -335.000 -515.000 -249.000
Lønninger -124.000 -395.000 -462.000 -506.000 -588.000
Avskrivning -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -181.000 -185.000 -231.000 -159.000
Driftskostnader -406.000 -1.354.000 -1.029.000 -1.299.000 -1.043.000
Driftsresultat -78.000 -62.000 -19.000 -56.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -10.000 -15.000 -24.000
Finans 0 -3.000 -10.000 -15.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 -65.000 -29.000 -71.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 142.000 189.000 236.000 283.000
Sum varige driftsmidler 95.000 142.000 189.000 236.000 283.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 142.000 189.000 236.000 283.000
Varebeholdning 51.000 60.000 85.000 90.000 73.000
Kundefordringer 16.000 92.000 19.000 383.000 84.000
Andre fordringer 0 3.000 4.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 14.000 108.000 20.000 34.000
Sum omløpsmidler 84.000 170.000 216.000 492.000 197.000
Sum eiendeler 179.000 312.000 405.000 728.000 480.000
Sum opptjent egenkapital -1.042.000 -964.000 -900.000 -870.000 -799.000
Sum egenkapital 58.000 136.000 200.000 230.000 301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 69.000 97.000 119.000 380.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 30.000 35.000 66.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 49.000 50.000 53.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 176.000 204.000 499.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 312.000 404.000 729.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -6.000 12.000 -7.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.6 0.9 0.7
Soliditet 32.4 43.6 49.5 31.6 62.7
Resultatgrad -23.8 -4.8 -1.9 -4.5 8.3
Rentedekningsgrad -20.7 -1.9 -3.7 4.0
Gjeldsgrad 2.1 1.3 1 2.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -43.6 -19.9 -4.7 -7.7 19.8
Signatur
31.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex