Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72447070
Nordfrøyveien 413 Nordfrøyveien 413 Fax: 72447079
7260 Sistranda 7260 Sistranda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 855255332
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
162.07%
Resultat  
  
-25.45%
Egenkapital  
  
19.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.000 29.000 46.000 50.000 50.000
Resultat: 15.066.000 20.210.000 10.927.000 1.647.000 12.505.000
Egenkapital: 1.015.000 849.000 638.000 590.000 1.502.000
Regnskap for  Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.000 29.000 46.000 50.000 50.000
Driftskostnader -3.545.000 -2.048.000 -2.001.000 -1.254.000 -1.410.000
Driftsresultat -3.470.000 -2.018.000 -1.955.000 -1.203.000 -1.360.000
Finansinntekter 18.553.000 22.240.000 12.889.000 2.860.000 13.879.000
Finanskostnader -17.000 -11.000 -7.000 -10.000 -15.000
Finans 18.536.000 22.229.000 12.882.000 2.850.000 13.864.000
Resultat før skatt 15.066.000 20.210.000 10.927.000 1.647.000 12.505.000
Skattekostnad -3.400.000 -4.299.000 -2.230.000 -59.000 -2.745.000
Årsresultat 11.666.000 15.911.000 8.698.000 1.588.000 9.760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Sum omløpsmidler 26.451.000 27.855.000 16.473.000 7.318.000 18.337.000
Sum eiendeler 32.451.000 33.855.000 22.473.000 13.318.000 24.337.000
Sum opptjent egenkapital 865.000 699.000 488.000 440.000 1.352.000
Sum egenkapital 1.015.000 849.000 638.000 590.000 1.502.000
Sum langsiktig gjeld 9.029.000 11.065.000 11.015.000 8.998.000 8.940.000
Sum kortsiktig gjeld 22.407.000 21.941.000 10.821.000 3.730.000 13.895.000
Sum gjeld og egenkapital 32.451.000 33.855.000 22.474.000 13.318.000 24.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 76.000 29.000 46.000 50.000 50.000
Driftsinntekter 76.000 29.000 46.000 50.000 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.545.000 -2.048.000 -2.001.000 -1.254.000 -1.410.000
Driftskostnader -3.545.000 -2.048.000 -2.001.000 -1.254.000 -1.410.000
Driftsresultat -3.470.000 -2.018.000 -1.955.000 -1.203.000 -1.360.000
Finansinntekter 18.553.000 22.240.000 12.889.000 2.860.000 13.879.000
Finanskostnader -17.000 -11.000 -7.000 -10.000 -15.000
Finans 18.536.000 22.229.000 12.882.000 2.850.000 13.864.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -11.500.000 -15.700.000 -8.650.000 -2.500.000 -9.000.000
Årsresultat 11.666.000 15.911.000 8.698.000 1.588.000 9.760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Sum anleggsmidler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 30.000 30.000 16.000 16.000
Andre fordringer 2.000 3.000 294.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.918.000 5.627.000 3.336.000 4.506.000 4.558.000
Sum omløpsmidler 26.451.000 27.855.000 16.473.000 7.318.000 18.337.000
Sum eiendeler 32.451.000 33.855.000 22.473.000 13.318.000 24.337.000
Sum opptjent egenkapital 865.000 699.000 488.000 440.000 1.352.000
Sum egenkapital 1.015.000 849.000 638.000 590.000 1.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.029.000 11.065.000 11.015.000 8.998.000 8.940.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.471.000 1.993.000 1.958.000 1.213.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.029.000 11.065.000 11.015.000 8.998.000 8.940.000
Leverandørgjeld 0 0 0 14.000 4.000
Betalbar skatt 5.436.000 4.248.000 213.000 0 3.675.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 3.000
Utbytte -11.500.000 -15.700.000 -8.650.000 -2.500.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.214.000
Sum kortsiktig gjeld 22.407.000 21.941.000 10.821.000 3.730.000 13.895.000
Sum gjeld og egenkapital 32.451.000 33.855.000 22.474.000 13.318.000 24.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.044.000 5.914.000 5.652.000 3.588.000 4.442.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.5 2 1.4
Soliditet 3.1 2.5 2.8 4.4 6.2
Resultatgrad -4565.8 -6958.6 -2720.0
Rentedekningsgrad -204.1 -183.5 -279.3 -120.3 834.6
Gjeldsgrad 3 38.9 34.2 21.6 15.2
Total kapitalrentabilitet 46.5 59.7 48.7 12.4 51.4
Signatur
26.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2020
PROKURA HVER FOR SEG
RØNNING ASLE
PROKURA HVER FOR SEG
MÅSØVAL LARS
PROKURA HVER FOR SEG
MÅSØVAL ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex