Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Fredriksen Transport AS
Juridisk navn:  Gunnar Fredriksen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77672538
Gamnes Langsundveien 1116 Fax:
9130 Hansnes 9130 Hansnes
Fylke: Kommune:
Troms Karlsøy
Org.nr: 972424137
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/30/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.45%
Resultat  
  
212.75%
Egenkapital  
  
49.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.050.000 1.702.000 1.550.000 2.483.000 3.860.000
Resultat: 345.000 -306.000 553.000 900.000 609.000
Egenkapital: 1.018.000 680.000 985.000 570.000 478.000
Regnskap for  Gunnar Fredriksen Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.050.000 1.702.000 1.550.000 2.483.000 3.860.000
Driftskostnader -1.682.000 -2.024.000 -981.000 -1.569.000 -3.246.000
Driftsresultat 368.000 -322.000 569.000 913.000 615.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -26.000 15.000 -17.000 -15.000 -7.000
Finans -23.000 16.000 -16.000 -14.000 -5.000
Resultat før skatt 345.000 -306.000 553.000 900.000 609.000
Skattekostnad -7.000 0 -138.000 -237.000 -157.000
Årsresultat 338.000 -306.000 415.000 663.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 138.000 70.000 88.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 1.123.000 1.437.000 1.903.000 1.808.000
Sum eiendeler 1.539.000 1.261.000 1.507.000 1.991.000 1.923.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 580.000 885.000 470.000 378.000
Sum egenkapital 1.018.000 680.000 985.000 570.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522.000 581.000 522.000 1.421.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.261.000 1.507.000 1.991.000 1.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.050.000 1.702.000 1.550.000 2.475.000 3.860.000
Andre inntekter 0 0 0 8.000 0
Driftsinntekter 2.050.000 1.702.000 1.550.000 2.483.000 3.860.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -950.000 -1.482.000 -488.000 -830.000 -2.132.000
Avskrivning -40.000 -34.000 -21.000 -14.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -508.000 -472.000 -725.000 -1.082.000
Driftskostnader -1.682.000 -2.024.000 -981.000 -1.569.000 -3.246.000
Driftsresultat 368.000 -322.000 569.000 913.000 615.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -26.000 15.000 -17.000 -15.000 -7.000
Finans -23.000 16.000 -16.000 -14.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -570.000 -400.000
Årsresultat 338.000 -306.000 415.000 663.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 138.000 70.000 88.000 120.000
Sum varige driftsmidler 98.000 138.000 70.000 88.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 -5.000
Sum anleggsmidler 98.000 138.000 70.000 88.000 115.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 375.000 328.000 0 566.000 566.000
Andre fordringer 173.000 19.000 41.000 667.000 370.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 894.000 775.000 1.396.000 670.000 872.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 1.123.000 1.437.000 1.903.000 1.808.000
Sum eiendeler 1.539.000 1.261.000 1.507.000 1.991.000 1.923.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 580.000 885.000 470.000 378.000
Sum egenkapital 1.018.000 680.000 985.000 570.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 202.000 118.000 66.000 9.000 116.000
Betalbar skatt 7.000 0 138.000 237.000 157.000
Skyldig offentlige avgifter 186.000 316.000 224.000 203.000 274.000
Utbytte 0 0 0 -570.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 126.000 148.000 94.000 402.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 581.000 522.000 1.421.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.261.000 1.507.000 1.991.000 1.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 919.000 542.000 915.000 482.000 362.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9 2.8 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 2.8 1.4 1.3
Soliditet 66.1 53.9 65.4 28.6 24.8
Resultatgrad 1 -18.9 36.7 36.8 15.9
Rentedekningsgrad 14.2 21.5 33.5 60.9 88.1
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.5 2.5 3.0
Total kapitalrentabilitet 24.1 -25.5 37.8 45.9 32.1
Signatur
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex