Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Karlsen AS
Juridisk navn:  Gunnar Karlsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69881361
Rådhusgata 6 Rådhusgata 6 Fax: 69888528
1830 Askim 1830 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 826990392
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/5/1972 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.58%
Resultat  
  
127.6%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.176.000 4.111.000 4.177.000 4.590.000 4.573.000
Resultat: 53.000 -192.000 -150.000 105.000 159.000
Egenkapital: 1.491.000 1.439.000 1.631.000 1.781.000 1.676.000
Regnskap for  Gunnar Karlsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.176.000 4.111.000 4.177.000 4.590.000 4.573.000
Driftskostnader -4.125.000 -4.307.000 -4.330.000 -4.488.000 -4.416.000
Driftsresultat 50.000 -197.000 -153.000 101.000 157.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 3.000 4.000 1.000
Resultat før skatt 53.000 -192.000 -150.000 105.000 159.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 -192.000 -150.000 105.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 21.000 56.000 99.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 2.085.000 2.281.000 2.376.000 2.403.000
Sum eiendeler 2.083.000 2.087.000 2.302.000 2.432.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 0 0 105.000 0
Sum egenkapital 1.491.000 1.439.000 1.631.000 1.781.000 1.676.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 590.000 647.000 669.000 650.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.083.000 2.087.000 2.301.000 2.432.000 2.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.176.000 4.111.000 4.177.000 4.590.000 4.573.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.176.000 4.111.000 4.177.000 4.590.000 4.573.000
Varekostnad -1.750.000 -1.684.000 -1.745.000 -1.970.000 -1.925.000
Lønninger -1.752.000 -1.923.000 -1.893.000 -1.852.000 -1.785.000
Avskrivning -2.000 -18.000 -36.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -621.000 -682.000 -656.000 -623.000 -663.000
Driftskostnader -4.125.000 -4.307.000 -4.330.000 -4.488.000 -4.416.000
Driftsresultat 50.000 -197.000 -153.000 101.000 157.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 3.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 -192.000 -150.000 105.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 16.000 32.000 49.000
Driftsløsøre 0 2.000 4.000 24.000 50.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 21.000 56.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 21.000 56.000 99.000
Varebeholdning 781.000 785.000 712.000 652.000 629.000
Kundefordringer 154.000 116.000 139.000 116.000 110.000
Andre fordringer 2.000 0 0 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.145.000 1.184.000 1.430.000 1.591.000 1.647.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 2.085.000 2.281.000 2.376.000 2.403.000
Sum eiendeler 2.083.000 2.087.000 2.302.000 2.432.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 0 0 105.000 0
Sum egenkapital 1.491.000 1.439.000 1.631.000 1.781.000 1.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 81.000 99.000 120.000 107.000 318.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 315.000 329.000 328.000 351.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 219.000 221.000 192.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 590.000 647.000 669.000 650.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.083.000 2.087.000 2.301.000 2.432.000 2.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.493.000 1.438.000 1.612.000 1.726.000 1.578.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3 3.4 3.7 2.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2 2.3 2.7 2.2
Soliditet 71.6 6 70.9 73.2 67.0
Resultatgrad 1.2 -4.8 -3.7 2.2 3.4
Rentedekningsgrad 80.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 -9.2 -6.5 4.3 6.4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex