Gursken Matsenter AS
Juridisk navn:  Gursken Matsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70025290
Gursken Gursken Fax: 70025203
6082 Gursken 6082 Gursken
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 935189284
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/9/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.72%
Resultat  
  
296.06%
Egenkapital  
  
15.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.614.000 13.976.000 14.906.000 15.078.000 14.496.000
Resultat: 503.000 127.000 211.000 342.000 156.000
Egenkapital: 1.596.000 1.386.000 1.298.000 1.146.000 877.000
Regnskap for  Gursken Matsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.614.000 13.976.000 14.906.000 15.078.000 14.496.000
Driftskostnader -15.056.000 -13.798.000 -14.637.000 -14.644.000 -14.267.000
Driftsresultat 558.000 178.000 268.000 433.000 229.000
Finansinntekter 0 7.000 0 1.000 0
Finanskostnader -54.000 -58.000 -57.000 -92.000 -74.000
Finans -54.000 -51.000 -57.000 -91.000 -74.000
Resultat før skatt 503.000 127.000 211.000 342.000 156.000
Skattekostnad -111.000 -38.000 -59.000 -73.000 -55.000
Årsresultat 393.000 88.000 152.000 269.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.195.000 1.016.000 1.124.000 986.000 770.000
Sum omløpsmidler 2.090.000 1.847.000 1.871.000 1.901.000 1.904.000
Sum eiendeler 3.285.000 2.863.000 2.995.000 2.887.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.296.000 1.086.000 998.000 846.000 577.000
Sum egenkapital 1.596.000 1.386.000 1.298.000 1.146.000 877.000
Sum langsiktig gjeld 646.000 445.000 548.000 651.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 1.031.000 1.149.000 1.090.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 3.285.000 2.862.000 2.995.000 2.887.000 2.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.452.000 13.818.000 14.709.000 14.887.000 14.259.000
Andre inntekter 162.000 158.000 197.000 191.000 237.000
Driftsinntekter 15.614.000 13.976.000 14.906.000 15.078.000 14.496.000
Varekostnad -11.578.000 -10.418.000 -11.107.000 -11.386.000 -11.031.000
Lønninger -2.059.000 -2.159.000 -2.080.000 -1.973.000 -1.666.000
Avskrivning -169.000 -152.000 -176.000 -131.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.250.000 -1.069.000 -1.274.000 -1.154.000 -1.447.000
Driftskostnader -15.056.000 -13.798.000 -14.637.000 -14.644.000 -14.267.000
Driftsresultat 558.000 178.000 268.000 433.000 229.000
Finansinntekter 0 7.000 0 1.000 0
Finanskostnader -54.000 -58.000 -57.000 -92.000 -74.000
Finans -54.000 -51.000 -57.000 -91.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -183.000 0 0 0 0
Årsresultat 393.000 88.000 152.000 269.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 185.000 220.000 255.000 311.000 368.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.010.000 796.000 870.000 675.000 403.000
Sum varige driftsmidler 1.195.000 1.016.000 1.124.000 986.000 770.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.195.000 1.016.000 1.124.000 986.000 770.000
Varebeholdning 1.092.000 887.000 908.000 926.000 890.000
Kundefordringer 249.000 300.000 341.000 381.000 394.000
Andre fordringer 546.000 456.000 483.000 464.000 459.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 203.000 204.000 139.000 130.000 159.000
Sum omløpsmidler 2.090.000 1.847.000 1.871.000 1.901.000 1.904.000
Sum eiendeler 3.285.000 2.863.000 2.995.000 2.887.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.296.000 1.086.000 998.000 846.000 577.000
Sum egenkapital 1.596.000 1.386.000 1.298.000 1.146.000 877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 249.000 263.000 231.000 427.000
Sum langsiktig gjeld 646.000 445.000 548.000 651.000 431.000
Leverandørgjeld 316.000 338.000 417.000 436.000 596.000
Betalbar skatt 111.000 38.000 59.000 73.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 186.000 197.000 119.000 136.000
Utbytte -183.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000 220.000 213.000 231.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 1.031.000 1.149.000 1.090.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 3.285.000 2.862.000 2.995.000 2.887.000 2.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.047.000 816.000 722.000 811.000 538.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.6 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 0.9 0.8
Soliditet 48.6 48.4 43.3 39.7 32.8
Resultatgrad 3.6 1.3 1.8 2.9 1.6
Rentedekningsgrad 10.3 3.1 4.7 4.7 3.1
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 1 6.5 8.9 1 8.6
Prokurister
08.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
RANDI RISE MYKLEBUST
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex