Guss AS
Juridisk navn:  Guss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95799581
Øverbyvegen 9 Øverbyvegen 9 Fax:
2819 Gjøvik 2819 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 988990558
Aksjekapital: 1.570.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.86%
Resultat  
  
-24.78%
Egenkapital  
  
-1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 350.000 421.000 394.000 318.000 248.000
Resultat: 677.000 900.000 613.000 158.000 592.000
Egenkapital: 18.840.000 19.163.000 19.263.000 19.250.000 19.592.000
Regnskap for  Guss AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 350.000 421.000 394.000 318.000 248.000
Driftskostnader -265.000 -472.000 -257.000 -574.000 -430.000
Driftsresultat 85.000 -50.000 137.000 -256.000 -183.000
Finansinntekter 686.000 1.052.000 607.000 555.000 853.000
Finanskostnader -94.000 -100.000 -131.000 -141.000 -78.000
Finans 592.000 952.000 476.000 414.000 775.000
Resultat før skatt 677.000 900.000 613.000 158.000 592.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 900.000 613.000 157.000 591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.295.000 22.294.000 22.862.000 22.648.000 22.555.000
Sum omløpsmidler 676.000 817.000 326.000 551.000 1.028.000
Sum eiendeler 22.971.000 23.111.000 23.188.000 23.199.000 23.583.000
Sum opptjent egenkapital 17.270.000 17.593.000 17.693.000 17.680.000 18.022.000
Sum egenkapital 18.840.000 19.163.000 19.263.000 19.250.000 19.592.000
Sum langsiktig gjeld 2.728.000 2.910.000 3.120.000 3.330.000 3.540.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 1.038.000 805.000 620.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 22.971.000 23.111.000 23.188.000 23.200.000 23.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 350.000 421.000 394.000 318.000 248.000
Driftsinntekter 350.000 421.000 394.000 318.000 248.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.000 -70.000 -18.000 -335.000 -157.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -402.000 -239.000 -239.000 -273.000
Driftskostnader -265.000 -472.000 -257.000 -574.000 -430.000
Driftsresultat 85.000 -50.000 137.000 -256.000 -183.000
Finansinntekter 686.000 1.052.000 607.000 555.000 853.000
Finanskostnader -94.000 -100.000 -131.000 -141.000 -78.000
Finans 592.000 952.000 476.000 414.000 775.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -500.000 -350.000
Årsresultat 677.000 900.000 613.000 157.000 591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.138.000 7.138.000 7.138.000 6.833.000 6.833.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.138.000 7.138.000 7.138.000 6.833.000 6.833.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.157.000 15.156.000 15.724.000 15.816.000 15.722.000
Sum anleggsmidler 22.295.000 22.294.000 22.862.000 22.648.000 22.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 92.000 38.000 63.000 555.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 637.000 724.000 288.000 488.000 473.000
Sum omløpsmidler 676.000 817.000 326.000 551.000 1.028.000
Sum eiendeler 22.971.000 23.111.000 23.188.000 23.199.000 23.583.000
Sum opptjent egenkapital 17.270.000 17.593.000 17.693.000 17.680.000 18.022.000
Sum egenkapital 18.840.000 19.163.000 19.263.000 19.250.000 19.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.728.000 2.910.000 3.120.000 3.330.000 3.540.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 16.000 3.000 68.000 63.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -500.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 402.000 22.000 202.000 52.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 1.038.000 805.000 620.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 22.971.000 23.111.000 23.188.000 23.200.000 23.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -727.000 -221.000 -479.000 -69.000 578.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.4 0.9 2.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.4 0.9 2.3
Soliditet 8 82.9 83.1 83.0 83.1
Resultatgrad 24.3 -11.9 34.8 -80.5 -73.8
Rentedekningsgrad 0.9 -0.5 1 2.1 8.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.3 3.2 1.3 2.8
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex