Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Angvik AS
Juridisk navn:  Gustav Angvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71291300
Postboks 2607 Fax:
6405 Molde 6636 Angvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 910239813
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5.1%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 250.000 250.000 250.000 258.000 160.000
Resultat: -93.000 -98.000 -69.000 -57.000 -177.000
Egenkapital: 18.343.000 18.437.000 18.535.000 18.603.000 12.860.000
Regnskap for  Gustav Angvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 250.000 250.000 250.000 258.000 160.000
Driftskostnader -329.000 -338.000 -322.000 -307.000 -341.000
Driftsresultat -79.000 -88.000 -72.000 -49.000 -180.000
Finansinntekter 4.000 4.000 104.000 230.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -101.000 -237.000 0
Finans -14.000 -10.000 3.000 -7.000 4.000
Resultat før skatt -93.000 -98.000 -69.000 -57.000 -177.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -98.000 -69.000 -57.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.796.000 20.662.000 19.230.000 26.050.000 18.861.000
Sum omløpsmidler 187.000 133.000 1.449.000 7.406.000 1.571.000
Sum eiendeler 20.983.000 20.795.000 20.679.000 33.456.000 20.432.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 18.343.000 18.437.000 18.535.000 18.603.000 12.860.000
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.119.000 2.105.000 14.453.000 7.018.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 239.000 39.000 400.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 20.983.000 20.795.000 20.679.000 33.456.000 20.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 250.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 250.000 258.000 160.000
Driftsinntekter 250.000 250.000 250.000 258.000 160.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -174.000 -179.000 -157.000 -149.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -159.000 -165.000 -158.000 -198.000
Driftskostnader -329.000 -338.000 -322.000 -307.000 -341.000
Driftsresultat -79.000 -88.000 -72.000 -49.000 -180.000
Finansinntekter 4.000 4.000 104.000 230.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -101.000 -237.000 0
Finans -14.000 -10.000 3.000 -7.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -98.000 -69.000 -57.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.227.000 12.381.000 12.536.000 12.641.000 12.713.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.950.000 6.662.000 6.442.000 6.250.000 6.146.000
Sum varige driftsmidler 19.177.000 19.043.000 18.978.000 18.891.000 18.860.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.619.000 1.619.000 252.000 7.160.000 1.000
Sum anleggsmidler 20.796.000 20.662.000 19.230.000 26.050.000 18.861.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.392.000 1.365.000 1.367.000
Andre fordringer 150.000 36.000 29.000 5.944.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 97.000 28.000 97.000 20.000
Sum omløpsmidler 187.000 133.000 1.449.000 7.406.000 1.571.000
Sum eiendeler 20.983.000 20.795.000 20.679.000 33.456.000 20.432.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 18.343.000 18.437.000 18.535.000 18.603.000 12.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 200.000 200.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.119.000 2.105.000 14.453.000 7.018.000
Leverandørgjeld 28.000 39.000 15.000 2.000 185.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 3.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 0 20.000 395.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 239.000 39.000 400.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 20.983.000 20.795.000 20.679.000 33.456.000 20.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 -106.000 1.410.000 7.006.000 1.017.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 37.2 18.5 2.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 37.2 18.6 2.9
Soliditet 87.4 88.7 89.6 55.6 62.9
Resultatgrad -31.6 -35.2 -28.8 -19.0 -112.5
Rentedekningsgrad -4.4 -6.3 -0.7 0.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.4 0.2 0.5 -0.9
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex