Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav As
Juridisk navn:  Gustav As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Toldertunet 19A Toldertunet 19A Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 920144241
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -11.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Gustav As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.500.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 2.530.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.500.000
Sum anleggsmidler 2.500.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 2.530.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.500.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet 0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 132.2
Total kapitalrentabilitet -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex