Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Baarøy As
Juridisk navn:  Gustav Baarøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57783670
Brandanger Brandanger Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 998311179
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/16/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devold Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.42%
Resultat  
  
313.41%
Egenkapital  
  
26.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.973.000 4.879.000 3.452.000 4.698.000 3.417.000
Resultat: 339.000 82.000 81.000 154.000 203.000
Egenkapital: 1.263.000 1.002.000 941.000 899.000 507.000
Regnskap for  Gustav Baarøy As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.973.000 4.879.000 3.452.000 4.698.000 3.417.000
Driftskostnader -5.556.000 -4.713.000 -3.306.000 -4.487.000 -3.136.000
Driftsresultat 417.000 166.000 147.000 210.000 281.000
Finansinntekter 12.000 12.000 13.000 13.000 17.000
Finanskostnader -90.000 -96.000 -80.000 -70.000 -95.000
Finans -78.000 -84.000 -67.000 -57.000 -78.000
Resultat før skatt 339.000 82.000 81.000 154.000 203.000
Skattekostnad -78.000 -22.000 -38.000 -62.000 -21.000
Årsresultat 261.000 60.000 43.000 92.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.120.000 784.000 450.000 1.027.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 2.506.000 1.912.000 2.225.000 1.375.000
Sum eiendeler 3.644.000 3.290.000 2.362.000 3.252.000 2.573.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 402.000 341.000 299.000 207.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.002.000 941.000 899.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 1.137.000 1.391.000 1.263.000 1.302.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 897.000 157.000 1.052.000 1.388.000
Sum gjeld og egenkapital 3.644.000 3.290.000 2.361.000 3.253.000 2.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.973.000 4.845.000 3.452.000 4.660.000 3.352.000
Andre inntekter 0 34.000 0 37.000 65.000
Driftsinntekter 5.973.000 4.879.000 3.452.000 4.698.000 3.417.000
Varekostnad -2.992.000 -2.322.000 -1.419.000 -1.750.000 -844.000
Lønninger -909.000 -783.000 -562.000 -780.000 -862.000
Avskrivning -321.000 -246.000 -236.000 -218.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.489.000 -1.253.000 -1.074.000 -1.573.000 -1.224.000
Driftskostnader -5.556.000 -4.713.000 -3.306.000 -4.487.000 -3.136.000
Driftsresultat 417.000 166.000 147.000 210.000 281.000
Finansinntekter 12.000 12.000 13.000 13.000 17.000
Finanskostnader -90.000 -96.000 -80.000 -70.000 -95.000
Finans -78.000 -84.000 -67.000 -57.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 60.000 43.000 92.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 525.000 525.000
Maskiner anlegg 661.000 209.000 293.000 243.000 312.000
Driftsløsøre 447.000 558.000 136.000 234.000 332.000
Sum varige driftsmidler 1.120.000 784.000 450.000 1.027.000 1.198.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.120.000 784.000 450.000 1.027.000 1.198.000
Varebeholdning 1.130.000 1.702.000 1.084.000 574.000 740.000
Kundefordringer 1.337.000 705.000 733.000 1.576.000 487.000
Andre fordringer 32.000 55.000 66.000 62.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 44.000 29.000 13.000 36.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 2.506.000 1.912.000 2.225.000 1.375.000
Sum eiendeler 3.644.000 3.290.000 2.362.000 3.252.000 2.573.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 402.000 341.000 299.000 207.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.002.000 941.000 899.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 278.000 375.000 -338.000 -58.000 606.000
Sum langsiktig gjeld 1.137.000 1.391.000 1.263.000 1.302.000 678.000
Leverandørgjeld 532.000 298.000 180.000 457.000 248.000
Betalbar skatt 78.000 22.000 38.000 62.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 178.000 72.000 179.000 207.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 131.000 97.000 384.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 897.000 157.000 1.052.000 1.388.000
Sum gjeld og egenkapital 3.644.000 3.290.000 2.361.000 3.253.000 2.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.280.000 1.609.000 1.755.000 1.173.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8 12. 2.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 5.3 1.6 0.5
Soliditet 34.7 30.5 39.9 27.6 19.7
Resultatgrad 7 3.4 4.3 4.5 8.2
Rentedekningsgrad 4.6 1.7 1.8 3.2 3.1
Gjeldsgrad 1.9 2.3 1.5 2.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 11.8 5.4 6.8 6.9 11.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex