Gustav Bjerknes AS
Juridisk navn:  Gustav Bjerknes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22422535
St. Marie Gate 97 St. Marie Gate 97 Fax:
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 910619764
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1956
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.86%
Resultat  
  
10.03%
Egenkapital  
  
38.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 395.000 350.000 305.000 371.000 385.000
Resultat: 318.000 289.000 238.000 144.000 -1.260.000
Egenkapital: 289.000 209.000 150.000 129.000 346.000
Regnskap for  Gustav Bjerknes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 395.000 350.000 305.000 371.000 385.000
Driftskostnader -80.000 -67.000 -71.000 -228.000 -1.621.000
Driftsresultat 315.000 283.000 233.000 143.000 -1.236.000
Finansinntekter 3.000 6.000 5.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 3.000 6.000 5.000 0 -24.000
Resultat før skatt 318.000 289.000 238.000 144.000 -1.260.000
Skattekostnad -73.000 -69.000 -60.000 -39.000 340.000
Årsresultat 245.000 220.000 178.000 105.000 -920.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Sum eiendeler 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 89.000 30.000 9.000 0
Sum egenkapital 289.000 209.000 150.000 129.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 242.000 224.000 83.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 385.000
Andre inntekter 395.000 350.000 305.000 371.000 0
Driftsinntekter 395.000 350.000 305.000 371.000 385.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -67.000 -71.000 -228.000 -1.621.000
Driftskostnader -80.000 -67.000 -71.000 -228.000 -1.621.000
Driftsresultat 315.000 283.000 233.000 143.000 -1.236.000
Finansinntekter 3.000 6.000 5.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 3.000 6.000 5.000 0 -24.000
Konsernbidrag -166.000 -160.000 -158.000 -37.000 0
Utbytte 0 0 0 -285.000 0
Årsresultat 245.000 220.000 178.000 105.000 -920.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 12.000 14.000 0 1.442.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 179.000 233.000 150.000 131.000 108.000
Sum omløpsmidler 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Sum eiendeler 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 89.000 30.000 9.000 0
Sum egenkapital 289.000 209.000 150.000 129.000 346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 215.000 211.000 210.000 50.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 24.000 19.000 7.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 13.000 7.000 8.000 0
Utbytte 0 0 0 -285.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.204.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 242.000 224.000 83.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 540.000 451.000 374.000 212.000 1.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 209.000 150.000 129.000 346.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 1.7 2.6 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.7 2.6 1.3
Soliditet 53.5 46.3 40.1 60.8 22.3
Resultatgrad 79.7 80.9 76.4 38.5 -321.0
Rentedekningsgrad -47.5
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.5 0.6 3.5
Total kapitalrentabilitet 58.9 64.1 63.6 67.5 -79.6
Signatur
14.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex