Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Bloms Gate 4-6-8 As
Juridisk navn:  Gustav Bloms Gate 4-6-8 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23133030
Colbjørnsens Gate 1 Colbjørnsens Gate 1 Fax: 23133039
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993175048
Aksjekapital: 183.980 NOK
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: parkveien 62 c as
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.21%
Resultat  
  
1.74%
Egenkapital  
  
6.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.529.000 4.475.000 4.118.000 4.448.000 4.376.000
Resultat: 2.813.000 2.765.000 1.220.000 1.157.000 1.384.000
Egenkapital: 6.841.000 6.439.000 5.954.000 6.225.000 6.356.000
Regnskap for  Gustav Bloms Gate 4-6-8 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.529.000 4.475.000 4.118.000 4.448.000 4.376.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.240.000 -2.359.000 -2.722.000 -2.379.000
Driftsresultat 3.217.000 3.234.000 1.759.000 1.726.000 1.997.000
Finansinntekter 10.000 8.000 0 9.000 12.000
Finanskostnader -413.000 -477.000 -539.000 -578.000 -625.000
Finans -403.000 -469.000 -539.000 -569.000 -613.000
Resultat før skatt 2.813.000 2.765.000 1.220.000 1.157.000 1.384.000
Skattekostnad -594.000 -616.000 -263.000 -220.000 -374.000
Årsresultat 2.218.000 2.150.000 957.000 937.000 1.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.177.000 26.052.000 26.928.000 28.932.000 30.981.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.342.000 2.692.000 2.589.000 2.353.000
Sum eiendeler 26.189.000 27.394.000 29.620.000 31.521.000 33.334.000
Sum opptjent egenkapital 2.804.000 2.402.000 1.917.000 2.187.000 2.319.000
Sum egenkapital 6.841.000 6.439.000 5.954.000 6.225.000 6.356.000
Sum langsiktig gjeld 16.988.000 18.733.000 22.030.000 23.832.000 25.514.000
Sum kortsiktig gjeld 2.359.000 2.222.000 1.636.000 1.464.000 1.464.000
Sum gjeld og egenkapital 26.188.000 27.394.000 29.620.000 31.520.000 33.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.984.000 3.863.000 3.505.000 3.836.000 3.764.000
Andre inntekter 544.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Driftsinntekter 4.529.000 4.475.000 4.118.000 4.448.000 4.376.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -875.000 -875.000 -2.004.000 -2.049.000 -2.026.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -365.000 -355.000 -673.000 -353.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.240.000 -2.359.000 -2.722.000 -2.379.000
Driftsresultat 3.217.000 3.234.000 1.759.000 1.726.000 1.997.000
Finansinntekter 10.000 8.000 0 9.000 12.000
Finanskostnader -413.000 -477.000 -539.000 -578.000 -625.000
Finans -403.000 -469.000 -539.000 -569.000 -613.000
Konsernbidrag -1.817.000 -1.664.000 -1.227.000 -1.069.000 -1.066.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.218.000 2.150.000 957.000 937.000 1.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.147.000 25.978.000 26.808.000 28.469.000 30.130.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 75.000 120.000 463.000 851.000
Sum varige driftsmidler 25.177.000 26.052.000 26.928.000 28.932.000 30.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.177.000 26.052.000 26.928.000 28.932.000 30.981.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 533.000 875.000 2.048.000 2.009.000 732.000
Andre fordringer 374.000 466.000 470.000 562.000 564.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 1.000 174.000 18.000 1.057.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.342.000 2.692.000 2.589.000 2.353.000
Sum eiendeler 26.189.000 27.394.000 29.620.000 31.521.000 33.334.000
Sum opptjent egenkapital 2.804.000 2.402.000 1.917.000 2.187.000 2.319.000
Sum egenkapital 6.841.000 6.439.000 5.954.000 6.225.000 6.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.155.000 1.103.000 1.013.000 1.159.000 1.335.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.988.000 18.733.000 22.030.000 23.832.000 25.514.000
Leverandørgjeld 0 32.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.359.000 2.190.000 1.636.000 1.464.000 1.460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.359.000 2.222.000 1.636.000 1.464.000 1.464.000
Sum gjeld og egenkapital 26.188.000 27.394.000 29.620.000 31.520.000 33.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.347.000 -880.000 1.056.000 1.125.000 889.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 1.6 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 1.6 1.8 1.7
Soliditet 26.1 23.5 20.1 19.7 19.1
Resultatgrad 7 72.3 42.7 38.8 45.6
Rentedekningsgrad 7.8 6.8 3.3 3.0 3.2
Gjeldsgrad 2.8 3.3 4 4.1 4.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 11.8 5.9 5.5 6.0
Signatur
08.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex