Gustav Dedekam Ulviks Legat
Juridisk navn:  Gustav Dedekam Ulviks Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90674519
V/ Håkon Vestbøstad Sponavikvegen 32 V/ Håkon Vestbøstad Sponavikvegen 32 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Hordaland Stord
Org.nr: 911588358
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/1/2012
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 24.000 18.000 -7.000 44.000 2.000
Egenkapital: 4.996.000 4.980.000 4.980.000 4.986.000 4.997.000
Regnskap for  Gustav Dedekam Ulviks Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -58.000 -68.000 -52.000 -5.000
Driftsresultat -49.000 -58.000 -68.000 -52.000 -5.000
Finansinntekter 74.000 75.000 62.000 96.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 75.000 62.000 96.000 6.000
Resultat før skatt 24.000 18.000 -7.000 44.000 2.000
Skattekostnad -7.000 -7.000 0 -15.000 -15.000
Årsresultat 17.000 10.000 -7.000 29.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.025.000 5.013.000 5.007.000 5.053.000 5.017.000
Sum eiendeler 5.025.000 5.013.000 5.007.000 5.053.000 5.017.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -31.000 -31.000 -24.000 -13.000
Sum egenkapital 4.996.000 4.980.000 4.980.000 4.986.000 4.997.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 33.000 27.000 67.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 5.025.000 5.012.000 5.006.000 5.054.000 5.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -33.000 -43.000 -29.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -25.000 -25.000 -23.000 -5.000
Driftskostnader -49.000 -58.000 -68.000 -52.000 -5.000
Driftsresultat -49.000 -58.000 -68.000 -52.000 -5.000
Finansinntekter 74.000 75.000 62.000 96.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 75.000 62.000 96.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 10.000 -7.000 29.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.025.000 5.013.000 5.007.000 5.053.000 5.017.000
Sum omløpsmidler 5.025.000 5.013.000 5.007.000 5.053.000 5.017.000
Sum eiendeler 5.025.000 5.013.000 5.007.000 5.053.000 5.017.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -31.000 -31.000 -24.000 -13.000
Sum egenkapital 4.996.000 4.980.000 4.980.000 4.986.000 4.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 7.000 7.000 7.000 15.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 16.000 20.000 12.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 0 40.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 33.000 27.000 67.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 5.025.000 5.012.000 5.006.000 5.054.000 5.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.996.000 4.980.000 4.980.000 4.986.000 4.997.000
Likviditetsgrad 1 173.3 151.9 185.4 75.4 250.8
Likviditetsgrad 2 173.3 151.9 185.4 75.5 250.9
Soliditet 99.4 99.3 99.5 98.7 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.3 -0.1 0.9 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex