Gustav Eidsvåg Langtransport As
Juridisk navn:  Gustav Eidsvåg Langtransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52705800
Skjoldavegen 136 Skjoldavegen 136 Fax: 52708500
5519 Haugesund 5519 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 996631427
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 2/22/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.27%
Resultat  
  
-30.39%
Egenkapital  
  
181.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.737.000 34.502.000 35.443.000 36.465.000 35.440.000
Resultat: 426.000 612.000 -203.000 -357.000 -1.555.000
Egenkapital: 139.000 -171.000 -622.000 -444.000 -140.000
Regnskap for  Gustav Eidsvåg Langtransport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.737.000 34.502.000 35.443.000 36.465.000 35.440.000
Driftskostnader -38.075.000 -33.560.000 -35.328.000 -36.570.000 -36.767.000
Driftsresultat 662.000 942.000 115.000 -105.000 -1.328.000
Finansinntekter 40.000 4.000 5.000 60.000 84.000
Finanskostnader -276.000 -333.000 -324.000 -312.000 -311.000
Finans -236.000 -329.000 -319.000 -252.000 -227.000
Resultat før skatt 426.000 612.000 -203.000 -357.000 -1.555.000
Skattekostnad -116.000 -161.000 26.000 53.000 408.000
Årsresultat 310.000 451.000 -177.000 -304.000 -1.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.641.000 2.232.000 2.622.000 2.310.000 2.184.000
Sum omløpsmidler 6.838.000 6.515.000 6.841.000 5.877.000 5.904.000
Sum eiendeler 8.479.000 8.747.000 9.463.000 8.187.000 8.088.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -371.000 -822.000 -644.000 -340.000
Sum egenkapital 139.000 -171.000 -622.000 -444.000 -140.000
Sum langsiktig gjeld 945.000 1.224.000 1.357.000 1.690.000 1.163.000
Sum kortsiktig gjeld 7.395.000 7.694.000 8.728.000 6.940.000 7.065.000
Sum gjeld og egenkapital 8.479.000 8.747.000 9.463.000 8.186.000 8.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.444.000 33.502.000 33.924.000 35.937.000 35.428.000
Andre inntekter 1.292.000 1.000.000 1.518.000 528.000 12.000
Driftsinntekter 38.737.000 34.502.000 35.443.000 36.465.000 35.440.000
Varekostnad -1.455.000 -1.365.000 -1.131.000 -1.655.000 -2.165.000
Lønninger -13.957.000 -12.102.000 -12.007.000 -12.456.000 -11.547.000
Avskrivning -172.000 -173.000 -178.000 -158.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.491.000 -19.920.000 -22.012.000 -22.301.000 -22.938.000
Driftskostnader -38.075.000 -33.560.000 -35.328.000 -36.570.000 -36.767.000
Driftsresultat 662.000 942.000 115.000 -105.000 -1.328.000
Finansinntekter 40.000 4.000 5.000 60.000 84.000
Finanskostnader -276.000 -333.000 -324.000 -312.000 -311.000
Finans -236.000 -329.000 -319.000 -252.000 -227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 310.000 451.000 -177.000 -304.000 -1.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 200.000 316.000 476.000 451.000 398.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 366.000 796.000 683.000 793.000 931.000
Sum varige driftsmidler 366.000 796.000 683.000 793.000 931.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.075.000 1.120.000 1.463.000 1.066.000 855.000
Sum anleggsmidler 1.641.000 2.232.000 2.622.000 2.310.000 2.184.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.229.000 4.984.000 5.589.000 4.560.000 4.628.000
Andre fordringer 1.013.000 897.000 969.000 970.000 862.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 596.000 634.000 283.000 346.000 414.000
Sum omløpsmidler 6.838.000 6.515.000 6.841.000 5.877.000 5.904.000
Sum eiendeler 8.479.000 8.747.000 9.463.000 8.187.000 8.088.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -371.000 -822.000 -644.000 -340.000
Sum egenkapital 139.000 -171.000 -622.000 -444.000 -140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 757.000 717.000 830.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 945.000 1.224.000 1.357.000 1.690.000 1.163.000
Leverandørgjeld 3.476.000 2.617.000 3.523.000 2.737.000 2.863.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.268.000 1.890.000 1.606.000 1.262.000 1.281.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.614.000 2.430.000 2.882.000 2.110.000 1.736.000
Sum kortsiktig gjeld 7.395.000 7.694.000 8.728.000 6.940.000 7.065.000
Sum gjeld og egenkapital 8.479.000 8.747.000 9.463.000 8.186.000 8.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -557.000 -1.179.000 -1.887.000 -1.063.000 -1.161.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
Soliditet 1.6 -6.6 -5.4 -1.7
Resultatgrad 1.7 2.7 0.3 -0.3 -3.7
Rentedekningsgrad 2.4 2.8 0.4 -0.1 -4.0
Gjeldsgrad 6 -52.2 -16.2 -19.4 -58.8
Total kapitalrentabilitet 8.3 10.8 1.3 -0.5 -15.4
Signatur
08.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex