Gustav Eiendom Drift As
Juridisk navn:  Gustav Eiendom Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95751000
C/O Gustav Holding As Markveien 32A C/O Gustav Holding As Markveien 32A Fax:
0554 Oslo 554 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912099849
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/7/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.34%
Resultat  
  
14542.86%
Egenkapital  
  
68.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.219.000 26.113.000 24.248.000 22.088.000 8.369.000
Resultat: 1.011.000 -7.000 553.000 1.400.000 110.000
Egenkapital: 1.517.000 898.000 1.352.000 1.122.000 1.080.000
Regnskap for  Gustav Eiendom Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.219.000 26.113.000 24.248.000 22.088.000 8.369.000
Driftskostnader -42.681.000 -25.676.000 -23.637.000 -20.325.000 -7.909.000
Driftsresultat 1.537.000 436.000 611.000 1.765.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -528.000 -444.000 -60.000 -365.000 -352.000
Finans -527.000 -444.000 -58.000 -364.000 -350.000
Resultat før skatt 1.011.000 -7.000 553.000 1.400.000 110.000
Skattekostnad -392.000 -12.000 -142.000 -26.000 -30.000
Årsresultat 619.000 -19.000 411.000 1.374.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 714.000 8.040.000 8.128.000 1.052.000 884.000
Sum omløpsmidler 9.287.000 11.882.000 18.739.000 34.939.000 15.671.000
Sum eiendeler 10.001.000 19.922.000 26.867.000 35.991.000 16.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.073.000 454.000 909.000 678.000 636.000
Sum egenkapital 1.517.000 898.000 1.352.000 1.122.000 1.080.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 11.425.000 10.904.000 10.818.000 10.005.000
Sum kortsiktig gjeld 7.926.000 7.599.000 14.610.000 24.050.000 5.471.000
Sum gjeld og egenkapital 10.001.000 19.922.000 26.867.000 35.990.000 16.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.964.000 25.862.000 24.004.000 22.088.000 8.369.000
Andre inntekter 254.000 251.000 244.000 0 0
Driftsinntekter 44.219.000 26.113.000 24.248.000 22.088.000 8.369.000
Varekostnad -32.432.000 -15.990.000 -12.626.000 -15.776.000 -4.323.000
Lønninger -6.995.000 -7.179.000 -9.285.000 -4.171.000 -2.860.000
Avskrivning -179.000 -554.000 -264.000 -230.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.075.000 -1.953.000 -1.462.000 -148.000 -628.000
Driftskostnader -42.681.000 -25.676.000 -23.637.000 -20.325.000 -7.909.000
Driftsresultat 1.537.000 436.000 611.000 1.765.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -528.000 -444.000 -60.000 -365.000 -352.000
Finans -527.000 -444.000 -58.000 -364.000 -350.000
Konsernbidrag -1.118.000 -436.000 -181.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 619.000 -19.000 411.000 1.374.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 138.000 12.000 94.000 120.000
Fast eiendom 0 6.948.000 7.176.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 633.000 953.000 940.000 958.000 764.000
Sum varige driftsmidler 633.000 7.901.000 8.115.000 958.000 764.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 714.000 8.040.000 8.128.000 1.052.000 884.000
Varebeholdning 0 0 0 89.000 1.000
Kundefordringer 7.961.000 11.649.000 18.230.000 34.282.000 7.447.000
Andre fordringer 155.000 144.000 94.000 158.000 8.122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.171.000 89.000 415.000 410.000 102.000
Sum omløpsmidler 9.287.000 11.882.000 18.739.000 34.939.000 15.671.000
Sum eiendeler 10.001.000 19.922.000 26.867.000 35.991.000 16.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.073.000 454.000 909.000 678.000 636.000
Sum egenkapital 1.517.000 898.000 1.352.000 1.122.000 1.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 334.000 574.000 9.677.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 11.425.000 10.904.000 10.818.000 10.005.000
Leverandørgjeld 4.567.000 5.038.000 1.895.000 1.947.000 1.387.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.650.000 725.000 1.714.000 1.123.000 1.267.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.375.000 1.262.000 1.325.000 20.980.000 2.816.000
Sum kortsiktig gjeld 7.926.000 7.599.000 14.610.000 24.050.000 5.471.000
Sum gjeld og egenkapital 10.001.000 19.922.000 26.867.000 35.990.000 16.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.361.000 4.283.000 4.129.000 10.889.000 10.200.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.3 1.5 2.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.3 1.5 2.9
Soliditet 15.2 4.5 5 3.1 6.5
Resultatgrad 3.5 1.7 2.5 8.0 5.5
Rentedekningsgrad 2.9 1 10.2 4.8 1.3
Gjeldsgrad 5.6 21.2 18.9 31.1 14.3
Total kapitalrentabilitet 15.4 2.2 2.3 4.9 2.8
Signatur
18.06.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex