Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Flatval Eftf. AS
Juridisk navn:  Gustav Flatval Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93241804
C/O Lars G. Larsen Karolinerveien 3B C/O Lars G. Larsen Karolinerveien 3B Fax:
7021 Trondheim 7021 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992441224
Aksjekapital: 111.600 NOK
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
13650%
Egenkapital  
  
405.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.100.000 8.000 233.000 46.000 -60.000
Egenkapital: 829.000 -271.000 -279.000 -512.000 -558.000
Regnskap for  Gustav Flatval Eftf. AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -8.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.109.000 30.000 256.000 73.000 2.000
Finanskostnader 0 -13.000 -14.000 -12.000 -53.000
Finans 1.109.000 17.000 242.000 61.000 -51.000
Resultat før skatt 1.100.000 8.000 233.000 46.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 4.000
Årsresultat 1.100.000 8.000 233.000 46.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 723.000 1.871.000 1.218.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 829.000 930.000 6.000 8.000 6.000
Sum eiendeler 829.000 1.653.000 1.877.000 1.226.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 -383.000 -390.000 -623.000 -669.000
Sum egenkapital 829.000 -271.000 -279.000 -512.000 -558.000
Sum langsiktig gjeld 0 271.000 265.000 259.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.653.000 1.891.000 1.480.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 830.000 1.653.000 1.878.000 1.228.000 1.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -8.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.109.000 30.000 256.000 73.000 2.000
Finanskostnader 0 -13.000 -14.000 -12.000 -53.000
Finans 1.109.000 17.000 242.000 61.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.100.000 8.000 233.000 46.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 723.000 1.871.000 1.218.000 1.154.000
Sum anleggsmidler 0 723.000 1.871.000 1.218.000 1.154.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 431.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 930.000 6.000 8.000 6.000
Sum omløpsmidler 829.000 930.000 6.000 8.000 6.000
Sum eiendeler 829.000 1.653.000 1.877.000 1.226.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 -383.000 -390.000 -623.000 -669.000
Sum egenkapital 829.000 -271.000 -279.000 -512.000 -558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 271.000 265.000 259.000 255.000
Leverandørgjeld 0 0 0 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.653.000 1.891.000 1.473.000 1.463.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.653.000 1.891.000 1.480.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 830.000 1.653.000 1.878.000 1.228.000 1.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 829.000 -723.000 -1.885.000 -1.472.000 -1.457.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0.6 0 0.1 0.1
Soliditet 1 -16.4 -14.9 -41.7 -48.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.6 4.8 -0.2
Gjeldsgrad 0 -7.1 -7.7 -3.4 -3.1
Total kapitalrentabilitet 132.8 1.3 13.2 4.7 -0.7
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex