Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Hæhre As
Juridisk navn:  Gustav Hæhre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67138098
Bærumsveien 449 Bærumsveien 449 Fax: 67138099
1346 Gjettum 1346 Gjettum
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 941145833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1986 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -5.000 -22.000 22.000 22.000
Egenkapital: 25.000 26.000 30.000 699.000 669.000
Regnskap for  Gustav Hæhre As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -5.000 -18.000 -29.000 -11.000
Driftsresultat -1.000 -5.000 -18.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 56.000 133.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -5.000 -100.000
Finans 0 0 -4.000 51.000 33.000
Resultat før skatt -1.000 -5.000 -22.000 22.000 22.000
Skattekostnad 0 0 6.000 8.000 3.000
Årsresultat -1.000 -3.000 -16.000 30.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 36.000 231.000 712.000 684.000
Sum eiendeler 34.000 36.000 231.000 712.000 684.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -4.000 -1.000 479.000 0
Sum egenkapital 25.000 26.000 30.000 699.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 188.000 -4.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 36.000 230.000 712.000 684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -5.000 -18.000 -29.000 -11.000
Driftskostnader -1.000 -5.000 -18.000 -29.000 -11.000
Driftsresultat -1.000 -5.000 -18.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 56.000 133.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -5.000 -100.000
Finans 0 0 -4.000 51.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -3.000 -16.000 30.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 120.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 347.000 117.000
Kasse, bank 34.000 36.000 231.000 245.000 558.000
Sum omløpsmidler 34.000 36.000 231.000 712.000 684.000
Sum eiendeler 34.000 36.000 231.000 712.000 684.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -4.000 -1.000 479.000 0
Sum egenkapital 25.000 26.000 30.000 699.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 -1.000 -4.000 -6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 190.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 188.000 -4.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 36.000 230.000 712.000 684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 36.000 43.000 716.000 690.000
Likviditetsgrad 1 1.2 -178.0 -114.0
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 -177.9 -113.9
Soliditet 75.8 72.2 1 98.2 97.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.5 5.4 1.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 6.7 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet - -13.9 -7.8 3.8 17.8
Signatur
02.01.2017
SIGNATUR
ULVEN TRINE HÆHRE
Prokurister
02.01.2017
PROKURA
ULVEN TRINE HÆHRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex