Gustav Holding As
Juridisk navn:  Gustav Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Markveien 32 Markveien 32 Fax:
0554 Oslo 554 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912099857
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.46%
Resultat  
  
-172.64%
Egenkapital  
  
-44.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.000 130.000 0 1.106.000 21.024.000
Resultat: -8.325.000 11.461.000 -11.057.000 20.347.000 2.037.000
Egenkapital: 18.349.000 32.881.000 19.891.000 36.620.000 18.282.000
Regnskap for  Gustav Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.000 130.000 0 1.106.000 21.024.000
Driftskostnader -1.933.000 -1.252.000 -4.187.000 -1.635.000 -21.356.000
Driftsresultat -1.815.000 -1.122.000 -4.187.000 -529.000 -332.000
Finansinntekter 4.541.000 25.475.000 3.472.000 30.029.000 9.989.000
Finanskostnader -15.913.000 -12.894.000 -10.342.000 -9.153.000 -7.620.000
Finans -11.372.000 12.581.000 -6.870.000 20.876.000 2.369.000
Resultat før skatt -8.325.000 11.461.000 -11.057.000 20.347.000 2.037.000
Skattekostnad 793.000 1.679.000 1.328.000 490.000 168.000
Årsresultat -7.532.000 13.140.000 -9.729.000 20.838.000 2.205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.450.000 176.568.000 108.467.000 89.507.000 68.853.000
Sum omløpsmidler 17.707.000 65.645.000 112.429.000 149.018.000 53.665.000
Sum eiendeler 187.157.000 242.213.000 220.896.000 238.525.000 122.518.000
Sum opptjent egenkapital 17.520.000 32.052.000 19.062.000 35.791.000 17.453.000
Sum egenkapital 18.349.000 32.881.000 19.891.000 36.620.000 18.282.000
Sum langsiktig gjeld 167.339.000 200.660.000 172.219.000 153.705.000 84.003.000
Sum kortsiktig gjeld 1.470.000 8.672.000 28.785.000 48.200.000 20.233.000
Sum gjeld og egenkapital 187.158.000 242.213.000 220.895.000 238.525.000 122.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 130.000 0 1.106.000 21.024.000
Andre inntekter 119.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 119.000 130.000 0 1.106.000 21.024.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.024.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.933.000 -1.252.000 -4.187.000 -1.635.000 -332.000
Driftskostnader -1.933.000 -1.252.000 -4.187.000 -1.635.000 -21.356.000
Driftsresultat -1.815.000 -1.122.000 -4.187.000 -529.000 -332.000
Finansinntekter 4.541.000 25.475.000 3.472.000 30.029.000 9.989.000
Finanskostnader -15.913.000 -12.894.000 -10.342.000 -9.153.000 -7.620.000
Finans -11.372.000 12.581.000 -6.870.000 20.876.000 2.369.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -150.000 0 0 0
Årsresultat -7.532.000 13.140.000 -9.729.000 20.838.000 2.205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.444.000 3.650.000 1.972.000 644.000 153.000
Fast eiendom 0 0 0 0 4.200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 4.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 165.007.000 172.918.000 106.496.000 88.864.000 64.500.000
Sum anleggsmidler 169.450.000 176.568.000 108.467.000 89.507.000 68.853.000
Varebeholdning 0 8.388.000 26.781.000 0 5.097.000
Kundefordringer 0 20.645.000 34.000 25.000 37.000
Andre fordringer 2.596.000 2.771.000 8.008.000 148.448.000 6.295.000
Sum investeringer 0 31.140.000 50.440.000 275.000 41.957.000
Kasse, bank 12.603.000 1.695.000 7.171.000 270.000 279.000
Sum omløpsmidler 17.707.000 65.645.000 112.429.000 149.018.000 53.665.000
Sum eiendeler 187.157.000 242.213.000 220.896.000 238.525.000 122.518.000
Sum opptjent egenkapital 17.520.000 32.052.000 19.062.000 35.791.000 17.453.000
Sum egenkapital 18.349.000 32.881.000 19.891.000 36.620.000 18.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 94.000 210.000 11.660.000 9.628.000 4.563.000
Sum langsiktig gjeld 167.339.000 200.660.000 172.219.000 153.705.000 84.003.000
Leverandørgjeld 690.000 7.131.000 16.386.000 34.215.000 7.484.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 1.182.000 738.000 4.358.000 8.186.000
Sum kortsiktig gjeld 1.470.000 8.672.000 28.785.000 48.200.000 20.233.000
Sum gjeld og egenkapital 187.158.000 242.213.000 220.895.000 238.525.000 122.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.237.000 56.973.000 83.644.000 100.818.000 33.432.000
Likviditetsgrad 1 1 7.6 3 3.1 2.7
Likviditetsgrad 2 1 6.6 3 3.1 2.5
Soliditet 9.8 13.6 9 15.4 14.9
Resultatgrad -1525.2 -863.1 -47.8 -1.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.4 3.2 1.3
Gjeldsgrad 9.2 6.4 10.1 5.5 5.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 10.1 -0.3 12.4 7.9
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex