Gustav Lyngaas Grustak AS
Juridisk navn:  Gustav Lyngaas Grustak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851214
Hansebråtan 7 Hansebråtan 7 Fax:
3409 Tranby 3409 Tranby
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 914057973
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/23/1958
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.96%
Resultat  
  
-20.68%
Egenkapital  
  
7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.704.000 2.528.000 2.606.000 2.353.000 1.312.000
Resultat: 606.000 764.000 585.000 733.000 5.000
Egenkapital: 1.639.000 1.522.000 1.240.000 1.100.000 567.000
Regnskap for  Gustav Lyngaas Grustak AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.704.000 2.528.000 2.606.000 2.353.000 1.312.000
Driftskostnader -2.091.000 -1.764.000 -2.025.000 -1.627.000 -1.323.000
Driftsresultat 613.000 763.000 582.000 726.000 -11.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 8.000 16.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 0 0
Finans -7.000 1.000 2.000 8.000 16.000
Resultat før skatt 606.000 764.000 585.000 733.000 5.000
Skattekostnad -139.000 -182.000 -145.000 -200.000 -1.000
Årsresultat 467.000 582.000 440.000 533.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.551.000 2.615.000 2.678.000 2.416.000 36.000
Sum omløpsmidler 281.000 122.000 622.000 2.298.000 815.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.737.000 3.300.000 4.714.000 851.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.420.000 1.138.000 998.000 465.000
Sum egenkapital 1.639.000 1.522.000 1.240.000 1.100.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 34.000 38.000 39.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.164.000 1.181.000 2.023.000 3.574.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.737.000 3.301.000 4.713.000 852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.704.000 2.528.000 1.360.000 1.725.000 1.312.000
Andre inntekter 0 0 1.247.000 628.000 0
Driftsinntekter 2.704.000 2.528.000 2.606.000 2.353.000 1.312.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.622.000 -1.597.000 -1.720.000 -1.222.000 -1.093.000
Avskrivning -64.000 -64.000 -64.000 -13.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -103.000 -241.000 -392.000 -227.000
Driftskostnader -2.091.000 -1.764.000 -2.025.000 -1.627.000 -1.323.000
Driftsresultat 613.000 763.000 582.000 726.000 -11.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 8.000 16.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 0 0
Finans -7.000 1.000 2.000 8.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -300.000 -300.000 0 0
Årsresultat 467.000 582.000 440.000 533.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.366.000 2.403.000 2.440.000 2.150.000 36.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 212.000 239.000 266.000 0
Sum varige driftsmidler 2.551.000 2.615.000 2.678.000 2.416.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.551.000 2.615.000 2.678.000 2.416.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 150.000 0 0 1.263.000 76.000
Andre fordringer 28.000 26.000 25.000 460.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 96.000 597.000 575.000 717.000
Sum omløpsmidler 281.000 122.000 622.000 2.298.000 815.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.737.000 3.300.000 4.714.000 851.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.420.000 1.138.000 998.000 465.000
Sum egenkapital 1.639.000 1.522.000 1.240.000 1.100.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 34.000 38.000 39.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 206.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 34.000 38.000 39.000 18.000
Leverandørgjeld 47.000 28.000 1.189.000 3.035.000 13.000
Betalbar skatt 144.000 186.000 147.000 178.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 177.000 201.000 119.000 130.000
Utbytte -350.000 -300.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 490.000 487.000 242.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.164.000 1.181.000 2.023.000 3.574.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.737.000 3.301.000 4.713.000 852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -883.000 -1.059.000 -1.401.000 -1.276.000 548.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.3 0.6 3.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.7 3.1
Soliditet 57.9 55.6 37.6 23.3 66.5
Resultatgrad 22.7 30.2 22.3 30.9 -0.8
Rentedekningsgrad 87.6 5
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.7 3.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 21.6 27.9 17.7 15.6 0.6
Signatur
13.12.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex