Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gustav Stokke AS
Juridisk navn:  Gustav Stokke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70102750
Gustav Stokkes Veg 21 Gustav Stokkes Veg 21 Fax: 70102755
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 937642903
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.03%
Resultat  
  
-31.93%
Egenkapital  
  
1.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 381.992.000 320.914.000 296.287.000 283.559.000 211.626.000
Resultat: 10.390.000 15.264.000 18.629.000 13.345.000 28.922.000
Egenkapital: 162.761.000 159.766.000 153.123.000 142.619.000 137.887.000
Regnskap for  Gustav Stokke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 381.992.000 320.914.000 296.287.000 283.559.000 211.626.000
Driftskostnader -366.540.000 -305.982.000 -278.636.000 -263.201.000 -181.471.000
Driftsresultat 15.452.000 14.932.000 17.651.000 20.359.000 30.155.000
Finansinntekter 989.000 1.991.000 3.223.000 23.000 1.698.000
Finanskostnader -6.051.000 -1.659.000 -2.245.000 -7.038.000 -2.932.000
Finans -5.062.000 332.000 978.000 -7.015.000 -1.234.000
Resultat før skatt 10.390.000 15.264.000 18.629.000 13.345.000 28.922.000
Skattekostnad -2.395.000 -3.621.000 -4.125.000 -3.613.000 -7.784.000
Årsresultat 7.995.000 11.643.000 14.504.000 9.732.000 21.138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.118.000 101.163.000 114.917.000 107.125.000 110.320.000
Sum omløpsmidler 92.654.000 93.123.000 76.247.000 78.913.000 92.107.000
Sum eiendeler 197.772.000 194.286.000 191.164.000 186.038.000 202.427.000
Sum opptjent egenkapital 153.761.000 150.766.000 144.123.000 133.619.000 128.887.000
Sum egenkapital 162.761.000 159.766.000 153.123.000 142.619.000 137.887.000
Sum langsiktig gjeld 21.952.000 24.884.000 27.768.000 30.717.000 33.591.000
Sum kortsiktig gjeld 13.059.000 9.636.000 10.273.000 12.702.000 30.949.000
Sum gjeld og egenkapital 197.772.000 194.286.000 191.164.000 186.038.000 202.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 381.596.000 320.556.000 296.287.000 283.537.000 211.626.000
Andre inntekter 396.000 359.000 0 22.000 0
Driftsinntekter 381.992.000 320.914.000 296.287.000 283.559.000 211.626.000
Varekostnad -349.824.000 -284.749.000 -249.321.000 -221.884.000 -155.928.000
Lønninger -18.406.000 -17.379.000 -16.694.000 -16.149.000 -15.044.000
Avskrivning -4.752.000 -4.175.000 -4.263.000 -4.408.000 -3.401.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.758.000 -7.979.000 -7.058.000 -6.960.000 -5.598.000
Driftskostnader -366.540.000 -305.982.000 -278.636.000 -263.201.000 -181.471.000
Driftsresultat 15.452.000 14.932.000 17.651.000 20.359.000 30.155.000
Finansinntekter 989.000 1.991.000 3.223.000 23.000 1.698.000
Finanskostnader -6.051.000 -1.659.000 -2.245.000 -7.038.000 -2.932.000
Finans -5.062.000 332.000 978.000 -7.015.000 -1.234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.995.000 11.643.000 14.504.000 9.732.000 21.138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 73.113.000 70.701.000 74.101.000 77.329.000 80.128.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.047.000 3.282.000 2.358.000 2.838.000 2.965.000
Sum varige driftsmidler 78.160.000 73.984.000 76.460.000 80.167.000 83.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.958.000 27.180.000 38.457.000 26.958.000 27.226.000
Sum anleggsmidler 105.118.000 101.163.000 114.917.000 107.125.000 110.320.000
Varebeholdning 54.700.000 39.500.000 31.200.000 32.500.000 46.300.000
Kundefordringer 2.270.000 15.458.000 37.042.000 35.580.000 43.257.000
Andre fordringer 3.477.000 1.733.000 3.167.000 997.000 1.978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.207.000 36.432.000 4.837.000 9.836.000 571.000
Sum omløpsmidler 92.654.000 93.123.000 76.247.000 78.913.000 92.107.000
Sum eiendeler 197.772.000 194.286.000 191.164.000 186.038.000 202.427.000
Sum opptjent egenkapital 153.761.000 150.766.000 144.123.000 133.619.000 128.887.000
Sum egenkapital 162.761.000 159.766.000 153.123.000 142.619.000 137.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 104.000 68.000 97.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 6.502.000
Sum langsiktig gjeld 21.952.000 24.884.000 27.768.000 30.717.000 33.591.000
Leverandørgjeld 7.890.000 3.253.000 3.477.000 6.118.000 14.383.000
Betalbar skatt 2.406.000 3.585.000 4.154.000 3.566.000 7.387.000
Skyldig offentlige avgifter 880.000 888.000 789.000 1.152.000 756.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.882.000 1.910.000 1.853.000 1.866.000 1.921.000
Sum kortsiktig gjeld 13.059.000 9.636.000 10.273.000 12.702.000 30.949.000
Sum gjeld og egenkapital 197.772.000 194.286.000 191.164.000 186.038.000 202.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.595.000 83.487.000 65.974.000 66.211.000 61.158.000
Likviditetsgrad 1 7.1 9.7 7.4 6.2 3.0
Likviditetsgrad 2 2.9 5.6 4.4 3.7 1.5
Soliditet 82.3 82.2 80.1 76.7 68.1
Resultatgrad 4 4.7 6 7.2 14.2
Rentedekningsgrad 2.6 9 7.9 2.9 10.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 8.3 8.7 10.9 11.0 15.7
Signatur
10.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2013
KJETIL TENNFJORD AARSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex