Gylling Holding AS
Juridisk navn:  Gylling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 103 Rudsletta 71 Fax:
1309 Rud 1309 Rud
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989470906
Aksjekapital: 1.644.190 NOK
Etableringsdato: 2/3/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-74.97%
Egenkapital  
  
11.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.213.000 12.838.000 13.078.000 6.532.000 6.471.000
Egenkapital: 61.681.000 55.241.000 48.903.000 41.324.000 38.793.000
Regnskap for  Gylling Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -421.000 -403.000 -256.000 -189.000 -182.000
Driftsresultat -421.000 -403.000 -256.000 -189.000 -182.000
Finansinntekter 3.386.000 13.403.000 13.409.000 7.088.000 6.962.000
Finanskostnader -165.000 -161.000 -75.000 -367.000 -309.000
Finans 3.373.000 13.242.000 13.334.000 6.721.000 6.653.000
Resultat før skatt 3.213.000 12.838.000 13.078.000 6.532.000 6.471.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.213.000 12.838.000 13.078.000 6.532.000 6.471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.306.000 72.665.000 66.827.000 59.748.000 57.717.000
Sum omløpsmidler 7.575.000 8.003.000 37.017.000 5.271.000 3.725.000
Sum eiendeler 84.468.000 80.668.000 103.844.000 65.019.000 61.442.000
Sum opptjent egenkapital 58.945.000 52.504.000 46.166.000 38.588.000 36.056.000
Sum egenkapital 61.681.000 55.241.000 48.903.000 41.324.000 38.793.000
Sum langsiktig gjeld 17.675.000 18.239.000 49.029.000 19.358.000 19.634.000
Sum kortsiktig gjeld 6.824.000 7.188.000 5.912.000 4.337.000 3.014.000
Sum gjeld og egenkapital 84.467.000 80.667.000 103.843.000 65.019.000 61.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -403.000 -256.000 -189.000 -182.000
Driftskostnader -421.000 -403.000 -256.000 -189.000 -182.000
Driftsresultat -421.000 -403.000 -256.000 -189.000 -182.000
Finansinntekter 3.386.000 13.403.000 13.409.000 7.088.000 6.962.000
Finanskostnader -165.000 -161.000 -75.000 -367.000 -309.000
Finans 3.373.000 13.242.000 13.334.000 6.721.000 6.653.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.500.000 -6.500.000 -5.500.000 -4.000.000 -2.800.000
Årsresultat 3.213.000 12.838.000 13.078.000 6.532.000 6.471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.306.000 72.665.000 66.827.000 59.748.000 57.717.000
Sum anleggsmidler 78.306.000 72.665.000 66.827.000 59.748.000 57.717.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 21.000 83.000 225.000
Sum omløpsmidler 7.575.000 8.003.000 37.017.000 5.271.000 3.725.000
Sum eiendeler 84.468.000 80.668.000 103.844.000 65.019.000 61.442.000
Sum opptjent egenkapital 58.945.000 52.504.000 46.166.000 38.588.000 36.056.000
Sum egenkapital 61.681.000 55.241.000 48.903.000 41.324.000 38.793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.675.000 18.239.000 49.029.000 19.358.000 19.634.000
Leverandørgjeld 120.000 120.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -7.500.000 -6.500.000 -5.500.000 -4.000.000 -2.800.000
Annen kortsiktig gjeld 704.000 568.000 412.000 337.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 6.824.000 7.188.000 5.912.000 4.337.000 3.014.000
Sum gjeld og egenkapital 84.467.000 80.667.000 103.843.000 65.019.000 61.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 751.000 815.000 31.105.000 934.000 711.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 6.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 6.3 1.3 1.3
Soliditet 7 68.5 47.1 63.6 63.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.4 -2.5 175.4 18.8 21.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.1 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.4 16.1 12.7 10.6 11.0
Signatur
02.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex