Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gym1 Hammerfest As
Juridisk navn:  Gym1 Hammerfest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78011077
Postboks 491 Hamnegata 13 Fax:
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 997951573
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/4/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
-14.9%
Egenkapital  
  
-1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.462.000 6.605.000 6.483.000 5.909.000 6.339.000
Resultat: 1.154.000 1.356.000 993.000 497.000 749.000
Egenkapital: 1.152.000 1.168.000 1.187.000 1.192.000 829.000
Regnskap for  Gym1 Hammerfest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.462.000 6.605.000 6.483.000 5.909.000 6.339.000
Driftskostnader -5.300.000 -5.233.000 -5.461.000 -5.365.000 -5.525.000
Driftsresultat 1.162.000 1.372.000 1.022.000 543.000 813.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -34.000 -50.000 -69.000
Finans -7.000 -16.000 -30.000 -46.000 -63.000
Resultat før skatt 1.154.000 1.356.000 993.000 497.000 749.000
Skattekostnad -270.000 -325.000 -247.000 -134.000 -209.000
Årsresultat 884.000 1.031.000 745.000 363.000 540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 889.000 1.106.000 815.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 2.134.000 2.416.000 1.902.000 1.544.000 1.521.000
Sum eiendeler 2.874.000 3.305.000 3.008.000 2.359.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.052.000 1.068.000 1.087.000 1.092.000 728.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.168.000 1.187.000 1.192.000 829.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 291.000 506.000 682.000 893.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 1.846.000 1.315.000 484.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 3.305.000 3.008.000 2.358.000 2.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.462.000 6.604.000 6.482.000 5.892.000 6.339.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 17.000 0
Driftsinntekter 6.462.000 6.605.000 6.483.000 5.909.000 6.339.000
Varekostnad -527.000 -669.000 -714.000 -690.000 -831.000
Lønninger -1.695.000 -1.629.000 -1.603.000 -1.476.000 -1.543.000
Avskrivning -293.000 -288.000 -253.000 -219.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.775.000 -2.691.000 -2.918.000 -2.924.000 -3.003.000
Driftskostnader -5.300.000 -5.233.000 -5.461.000 -5.365.000 -5.525.000
Driftsresultat 1.162.000 1.372.000 1.022.000 543.000 813.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -34.000 -50.000 -69.000
Finans -7.000 -16.000 -30.000 -46.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -1.050.000 -750.000 0 -300.000
Årsresultat 884.000 1.031.000 745.000 363.000 540.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 740.000 889.000 1.106.000 705.000 890.000
Sum varige driftsmidler 740.000 889.000 1.106.000 705.000 890.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 109.000 160.000
Sum anleggsmidler 740.000 889.000 1.106.000 815.000 1.050.000
Varebeholdning 286.000 296.000 252.000 225.000 281.000
Kundefordringer 141.000 143.000 130.000 54.000 57.000
Andre fordringer 156.000 167.000 33.000 74.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.552.000 1.809.000 1.488.000 1.191.000 1.084.000
Sum omløpsmidler 2.134.000 2.416.000 1.902.000 1.544.000 1.521.000
Sum eiendeler 2.874.000 3.305.000 3.008.000 2.359.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.052.000 1.068.000 1.087.000 1.092.000 728.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.168.000 1.187.000 1.192.000 829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 19.000 41.000 25.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 291.000 506.000 682.000 893.000
Leverandørgjeld 209.000 192.000 42.000 110.000 71.000
Betalbar skatt 289.000 348.000 232.000 153.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 87.000 61.000 58.000 46.000
Utbytte -900.000 -1.050.000 -750.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 186.000 170.000 231.000 163.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 1.846.000 1.315.000 484.000 850.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 3.305.000 3.008.000 2.358.000 2.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 492.000 570.000 587.000 1.060.000 671.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 3.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 2.8 1.5
Soliditet 40.1 35.3 39.5 50.6 32.2
Resultatgrad 1 20.8 15.8 9.2 12.8
Rentedekningsgrad 145.3 80.7 30.1 10.9 11.9
Gjeldsgrad 1.5 1.8 1.5 1.0 2.1
Total kapitalrentabilitet 40.5 41.5 34.1 23.2 31.8
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex