Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hå Billakkering AS
Juridisk navn:  Hå Billakkering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51433600
Postboks 180 Bøvegen 10 Fax: 51433600
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 986045082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/28/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Time Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.79%
Resultat  
  
-70.18%
Egenkapital  
  
6.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 627.000 616.000 753.000 590.000 599.000
Resultat: 82.000 275.000 405.000 75.000 27.000
Egenkapital: 894.000 840.000 632.000 328.000 274.000
Regnskap for  Hå Billakkering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 627.000 616.000 753.000 590.000 599.000
Driftskostnader -541.000 -339.000 -344.000 -509.000 -569.000
Driftsresultat 86.000 277.000 409.000 82.000 30.000
Finansinntekter 4.000 8.000 3.000 5.000 10.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -7.000 -12.000 -13.000
Finans -4.000 -2.000 -4.000 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 82.000 275.000 405.000 75.000 27.000
Skattekostnad -28.000 -66.000 -102.000 -20.000 -7.000
Årsresultat 54.000 208.000 304.000 54.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 599.000 618.000 651.000 686.000 724.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 1.505.000 1.503.000 1.268.000 1.155.000
Sum eiendeler 2.121.000 2.123.000 2.154.000 1.954.000 1.879.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 740.000 532.000 228.000 174.000
Sum egenkapital 894.000 840.000 632.000 328.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.228.000 1.283.000 1.523.000 1.625.000 1.605.000
Sum gjeld og egenkapital 2.122.000 2.123.000 2.155.000 1.953.000 1.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 447.000 436.000 573.000 410.000 419.000
Andre inntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftsinntekter 627.000 616.000 753.000 590.000 599.000
Varekostnad -67.000 -70.000 -113.000 -54.000 -114.000
Lønninger -313.000 -102.000 -83.000 -330.000 -323.000
Avskrivning -38.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -131.000 -112.000 -89.000 -96.000
Driftskostnader -541.000 -339.000 -344.000 -509.000 -569.000
Driftsresultat 86.000 277.000 409.000 82.000 30.000
Finansinntekter 4.000 8.000 3.000 5.000 10.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -7.000 -12.000 -13.000
Finans -4.000 -2.000 -4.000 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 208.000 304.000 54.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 6.000 4.000 7.000
Fast eiendom 573.000 607.000 641.000 675.000 709.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 3.000 5.000 6.000 8.000
Sum varige driftsmidler 599.000 610.000 646.000 681.000 717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 599.000 618.000 651.000 686.000 724.000
Varebeholdning 54.000 64.000 73.000 58.000 45.000
Kundefordringer 62.000 42.000 69.000 44.000 59.000
Andre fordringer 0 2.000 6.000 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.407.000 1.397.000 1.356.000 1.161.000 1.045.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 1.505.000 1.503.000 1.268.000 1.155.000
Sum eiendeler 2.121.000 2.123.000 2.154.000 1.954.000 1.879.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 740.000 532.000 228.000 174.000
Sum egenkapital 894.000 840.000 632.000 328.000 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 10.000 36.000 2.000 0
Betalbar skatt 21.000 68.000 103.000 18.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 27.000 35.000 121.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.112.000 1.178.000 1.350.000 1.485.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 1.228.000 1.283.000 1.523.000 1.625.000 1.605.000
Sum gjeld og egenkapital 2.122.000 2.123.000 2.155.000 1.953.000 1.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 222.000 -20.000 -357.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7
Soliditet 42.1 39.6 29.3 16.8 14.6
Resultatgrad 13.7 4 54.3 13.9 5.0
Rentedekningsgrad 10.8 27.7 58.4 7.3 3.1
Gjeldsgrad 1.4 1.5 2.4 5.0 5.9
Total kapitalrentabilitet 4.2 13.4 19.1 4.5 2.1
Signatur
02.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex