Håbet Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Håbet Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51621599
Håbafjellveien 39 Håbafjellveien 39 Fax: 51621598
4325 Sandnes 4325 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 968457764
Aksjekapital: 49.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/1993
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.24%
Resultat  
  
133.83%
Egenkapital  
  
357.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 253.000 9.161.000 9.061.000 9.168.000 8.910.000
Resultat: 91.000 -269.000 -565.000 -746.000 -227.000
Egenkapital: 49.000 -19.000 220.000 680.000 1.263.000
Regnskap for  Håbet Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 253.000 9.161.000 9.061.000 9.168.000 8.910.000
Driftskostnader -161.000 -9.422.000 -9.619.000 -9.918.000 -9.160.000
Driftsresultat 91.000 -262.000 -558.000 -749.000 -251.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 5.000 31.000
Finanskostnader 0 -11.000 -12.000 -2.000 -8.000
Finans 0 -7.000 -8.000 3.000 23.000
Resultat før skatt 91.000 -269.000 -565.000 -746.000 -227.000
Skattekostnad -20.000 30.000 106.000 162.000 28.000
Årsresultat 71.000 -239.000 -459.000 -583.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 809.000 1.566.000 1.698.000 1.753.000 1.752.000
Sum omløpsmidler 0 647.000 456.000 598.000 1.472.000
Sum eiendeler 809.000 2.213.000 2.154.000 2.351.000 3.224.000
Sum opptjent egenkapital 0 -239.000 0 0 -199.000
Sum egenkapital 49.000 -19.000 220.000 680.000 1.263.000
Sum langsiktig gjeld 0 174.000 144.000 114.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 2.057.000 1.790.000 1.557.000 1.723.000
Sum gjeld og egenkapital 809.000 2.212.000 2.154.000 2.351.000 3.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 253.000 9.161.000 9.061.000 9.166.000 8.910.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 253.000 9.161.000 9.061.000 9.168.000 8.910.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -7.907.000 -8.046.000 -7.885.000 -7.233.000
Avskrivning -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -339.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.354.000 -1.412.000 -1.872.000 -1.588.000
Driftskostnader -161.000 -9.422.000 -9.619.000 -9.918.000 -9.160.000
Driftsresultat 91.000 -262.000 -558.000 -749.000 -251.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 5.000 31.000
Finanskostnader 0 -11.000 -12.000 -2.000 -8.000
Finans 0 -7.000 -8.000 3.000 23.000
Konsernbidrag -71.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 -239.000 -459.000 -583.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 710.000 681.000 575.000 412.000
Fast eiendom 694.000 856.000 1.017.000 1.179.000 1.340.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 694.000 856.000 1.017.000 1.179.000 1.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 809.000 1.566.000 1.698.000 1.753.000 1.752.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 354.000 201.000 366.000 1.219.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 293.000 255.000 232.000 253.000
Sum omløpsmidler 0 647.000 456.000 598.000 1.472.000
Sum eiendeler 809.000 2.213.000 2.154.000 2.351.000 3.224.000
Sum opptjent egenkapital 0 -239.000 0 0 -199.000
Sum egenkapital 49.000 -19.000 220.000 680.000 1.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 174.000 144.000 114.000 85.000
Gjeld til kredittinstitutt 738.000 300.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 174.000 144.000 114.000 239.000
Leverandørgjeld 0 416.000 322.000 266.000 420.000
Betalbar skatt 22.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 98.000 91.000 92.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.243.000 1.377.000 1.199.000 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 2.057.000 1.790.000 1.557.000 1.723.000
Sum gjeld og egenkapital 809.000 2.212.000 2.154.000 2.351.000 3.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -760.000 -1.410.000 -1.334.000 -959.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.3 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.3 0.4 0.9
Soliditet 6.1 -0.9 10.2 28.9 39.2
Resultatgrad 3 -2.9 -6.2 -8.2 -2.8
Rentedekningsgrad -23.8 -46.5 -374.5 -27.5
Gjeldsgrad 15.5 -117.4 8.8 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.2 -11.7 -25.7 -31.6 -6.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex