Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Håhaug AS
Juridisk navn:  Håhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41215584
C/O Optimal Regnskap As Orkdalsveien 67 Vidsjåvegen 4 Fax:
7300 Orkanger 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 986135197
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/30/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Optimal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.02%
Resultat  
  
103.57%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 55.000 47.000 92.000 48.000 112.000
Resultat: 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -54.000
Egenkapital: -13.000 -13.000 14.000 2.000 86.000
Regnskap for  Håhaug AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 55.000 47.000 92.000 48.000 112.000
Driftskostnader -54.000 -75.000 -80.000 -132.000 -172.000
Driftsresultat 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 6.000
Resultat før skatt 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 6.000 10.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.000 14.000 27.000 12.000 18.000
Sum eiendeler 1.000 16.000 33.000 22.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -117.000 -89.000 -102.000 -17.000
Sum egenkapital -13.000 -13.000 14.000 2.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 30.000 18.000 20.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 0 16.000 32.000 21.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 47.000 92.000 48.000 112.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 55.000 47.000 92.000 48.000 112.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.000 -9.000 -17.000 -20.000 -30.000
Avskrivning -2.000 -4.000 -4.000 -5.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -62.000 -59.000 -107.000 -132.000
Driftskostnader -54.000 -75.000 -80.000 -132.000 -172.000
Driftsresultat 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -28.000 13.000 -84.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 6.000 10.000 86.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 6.000 10.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 6.000 10.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 25.000 0 15.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 14.000 1.000 12.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.000 14.000 27.000 12.000 18.000
Sum eiendeler 1.000 16.000 33.000 22.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -117.000 -89.000 -102.000 -17.000
Sum egenkapital -13.000 -13.000 14.000 2.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 16.000 2.000 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 14.000 15.000 18.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 30.000 18.000 20.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 0 16.000 32.000 21.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -16.000 9.000 -8.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 1.5 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 1.5 0.7 1.1
Soliditet -76.5 43.8 9.1 83.5
Resultatgrad 1.8 -59.6 14.1 -175.0 -53.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 1.3 10.0 0.2
Total kapitalrentabilitet -164.7 40.6 -381.8 -52.4
Signatur
20.09.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex