Håkon Lund AS
Juridisk navn:  Håkon Lund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75093558
Fax: 75093674
8766 Lurøy 8766 Lurøy
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 948671360
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/27/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Regnskap Og Revisjon Farsund As
Regnskapsfører: Ja-Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.98%
Resultat  
  
-23.24%
Egenkapital  
  
9.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.952.000 17.721.000 17.287.000 17.704.000 16.665.000
Resultat: 644.000 839.000 683.000 906.000 717.000
Egenkapital: 5.744.000 5.231.000 4.601.000 4.091.000 3.464.000
Regnskap for  Håkon Lund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.952.000 17.721.000 17.287.000 17.704.000 16.665.000
Driftskostnader -15.405.000 -16.953.000 -16.667.000 -16.846.000 -15.996.000
Driftsresultat 547.000 768.000 620.000 857.000 668.000
Finansinntekter 97.000 72.000 65.000 47.000 51.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 2.000 -2.000
Finans 97.000 72.000 63.000 49.000 49.000
Resultat før skatt 644.000 839.000 683.000 906.000 717.000
Skattekostnad -131.000 -209.000 -173.000 -219.000 -8.000
Årsresultat 513.000 630.000 510.000 687.000 708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.664.000 1.310.000 964.000 954.000 948.000
Sum omløpsmidler 7.260.000 7.499.000 7.142.000 6.897.000 5.385.000
Sum eiendeler 8.924.000 8.809.000 8.106.000 7.851.000 6.333.000
Sum opptjent egenkapital 5.614.000 5.101.000 4.471.000 3.961.000 3.334.000
Sum egenkapital 5.744.000 5.231.000 4.601.000 4.091.000 3.464.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 3.578.000 3.505.000 3.761.000 2.869.000
Sum gjeld og egenkapital 8.925.000 8.809.000 8.106.000 7.852.000 6.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.607.000 17.559.000 17.181.000 17.542.000 16.555.000
Andre inntekter 345.000 162.000 106.000 161.000 109.000
Driftsinntekter 15.952.000 17.721.000 17.287.000 17.704.000 16.665.000
Varekostnad -12.058.000 -13.636.000 -13.610.000 -13.864.000 -13.232.000
Lønninger -1.999.000 -2.102.000 -1.908.000 -1.841.000 -1.671.000
Avskrivning -230.000 -193.000 -148.000 -115.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.118.000 -1.022.000 -1.001.000 -1.026.000 -973.000
Driftskostnader -15.405.000 -16.953.000 -16.667.000 -16.846.000 -15.996.000
Driftsresultat 547.000 768.000 620.000 857.000 668.000
Finansinntekter 97.000 72.000 65.000 47.000 51.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 2.000 -2.000
Finans 97.000 72.000 63.000 49.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 -60.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 513.000 630.000 510.000 687.000 708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.400.000 1.083.000 784.000 827.000 821.000
Sum varige driftsmidler 1.528.000 1.210.000 911.000 954.000 948.000
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 99.000 53.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.664.000 1.310.000 964.000 954.000 948.000
Varebeholdning 1.083.000 930.000 838.000 1.139.000 892.000
Kundefordringer 419.000 394.000 765.000 611.000 560.000
Andre fordringer 18.000 18.000 26.000 15.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.739.000 6.157.000 5.513.000 5.132.000 3.883.000
Sum omløpsmidler 7.260.000 7.499.000 7.142.000 6.897.000 5.385.000
Sum eiendeler 8.924.000 8.809.000 8.106.000 7.851.000 6.333.000
Sum opptjent egenkapital 5.614.000 5.101.000 4.471.000 3.961.000 3.334.000
Sum egenkapital 5.744.000 5.231.000 4.601.000 4.091.000 3.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 911.000 1.160.000 1.375.000 1.538.000 1.269.000
Betalbar skatt 120.000 196.000 156.000 199.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 389.000 403.000 409.000 285.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.760.000 1.820.000 1.566.000 1.739.000 1.322.000
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 3.578.000 3.505.000 3.761.000 2.869.000
Sum gjeld og egenkapital 8.925.000 8.809.000 8.106.000 7.852.000 6.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.079.000 3.921.000 3.637.000 3.136.000 2.516.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.8 1.5 1.6
Soliditet 64.4 59.4 56.8 52.1 54.7
Resultatgrad 3.4 4.3 3.6 4.8 4.0
Rentedekningsgrad 3 -428.5 359.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 9.5 8.5 11.5 11.4
Signatur
07.06.2006
LUND HÅKON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex