Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hårstad Hestesenter AS
Juridisk navn:  Hårstad Hestesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72558840
Dalgårdveien 15 Dalgårdveien 15 Fax:
7024 Trondheim 7024 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 971159847
Aksjekapital: 112.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.11%
Resultat  
  
213.41%
Egenkapital  
  
122.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.114.000 773.000 732.000 821.000 1.666.000
Resultat: 186.000 -164.000 -355.000 -467.000 42.000
Egenkapital: 34.000 -152.000 12.000 367.000 832.000
Regnskap for  Hårstad Hestesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.114.000 773.000 732.000 821.000 1.666.000
Driftskostnader -933.000 -943.000 -1.092.000 -1.296.000 -1.636.000
Driftsresultat 182.000 -170.000 -361.000 -475.000 30.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 5.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Resultat før skatt 186.000 -164.000 -355.000 -467.000 42.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000 -11.000
Årsresultat 186.000 -164.000 -355.000 -466.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 36.000 119.000 240.000 342.000
Sum omløpsmidler 420.000 325.000 384.000 435.000 656.000
Sum eiendeler 540.000 361.000 503.000 675.000 998.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -264.000 -100.000 255.000 720.000
Sum egenkapital 34.000 -152.000 12.000 367.000 832.000
Sum langsiktig gjeld 374.000 383.000 344.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 130.000 147.000 308.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 361.000 503.000 675.000 999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.085.000 714.000 679.000 766.000 1.582.000
Andre inntekter 29.000 59.000 53.000 56.000 84.000
Driftsinntekter 1.114.000 773.000 732.000 821.000 1.666.000
Varekostnad -251.000 -256.000 -245.000 -425.000 -330.000
Lønninger -177.000 -177.000 -176.000 -174.000 -407.000
Avskrivning -32.000 -82.000 -121.000 -130.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -473.000 -428.000 -550.000 -567.000 -756.000
Driftskostnader -933.000 -943.000 -1.092.000 -1.296.000 -1.636.000
Driftsresultat 182.000 -170.000 -361.000 -475.000 30.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 5.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 -164.000 -355.000 -466.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 36.000 119.000 240.000 342.000
Sum varige driftsmidler 120.000 36.000 119.000 240.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 36.000 119.000 240.000 342.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 89.000 73.000 38.000 12.000
Andre fordringer 0 4.000 0 37.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 231.000 311.000 359.000 612.000
Sum omløpsmidler 420.000 325.000 384.000 435.000 656.000
Sum eiendeler 540.000 361.000 503.000 675.000 998.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -264.000 -100.000 255.000 720.000
Sum egenkapital 34.000 -152.000 12.000 367.000 832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 374.000 383.000 344.000 0 1.000
Leverandørgjeld 41.000 89.000 117.000 110.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 22.000 11.000 12.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 19.000 19.000 186.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 130.000 147.000 308.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 361.000 503.000 675.000 999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 195.000 237.000 127.000 490.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.5 2.6 1.4 4.0
Likviditetsgrad 2 3.2 2.5 2.6 1.4 4.0
Soliditet 6.3 -42.1 2.4 54.4 83.3
Resultatgrad 16.3 - -49.3 -57.9 1.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 14.9 -3.4 40.9 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 34.9 -45.4 -70.4 -68.9 4.1
Signatur
30.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex