Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hårstad Invest As
Juridisk navn:  Hårstad Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordlistien 2 Nordlistien 2 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 917198764
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-110%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -18.000 -8.000 0
Egenkapital: -2.000 20.000 26.000
Regnskap for  Hårstad Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -8.000 0
Driftsresultat -18.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -8.000 0
Skattekostnad -3.000 2.000 1.000
Årsresultat -21.000 -6.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 15.000 1.000
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 30.000
Sum eiendeler 105.000 20.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -5.000 1.000
Sum egenkapital -2.000 20.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 19.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -8.000 0
Driftskostnader -18.000 -8.000 0
Driftsresultat -18.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -6.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 100.000 15.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 30.000
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 30.000
Sum eiendeler 105.000 20.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -5.000 1.000
Sum egenkapital -2.000 20.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 19.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 5.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 5
Likviditetsgrad 2 1 0 5
Soliditet -1.9 1 81.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -53.5 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -17.1 0
Signatur
27.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex