Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Håve Assuranse AS
Juridisk navn:  Håve Assuranse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22511370
Rådyrfaret 9A Rådyrfaret 9A Fax: 22523796
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974348446
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øye Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
397.45%
Egenkapital  
  
92.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.517.000 -510.000 209.000 379.000 -2.033.000
Egenkapital: -128.000 -1.645.000 -1.136.000 -1.345.000 -1.724.000
Regnskap for  Håve Assuranse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -40.000 -33.000 -38.000 -36.000
Driftsresultat -35.000 -40.000 -33.000 -38.000 -36.000
Finansinntekter 1.870.000 300.000 712.000 3.053.000 244.000
Finanskostnader -319.000 -770.000 -471.000 -2.636.000 -2.241.000
Finans 1.551.000 -470.000 241.000 417.000 -1.997.000
Resultat før skatt 1.517.000 -510.000 209.000 379.000 -2.033.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.517.000 -510.000 209.000 379.000 -2.033.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.007.000 6.426.000 6.871.000 6.603.000 6.132.000
Sum eiendeler 8.007.000 6.426.000 6.871.000 6.603.000 6.132.000
Sum opptjent egenkapital -228.000 -1.745.000 -1.236.000 -1.445.000 -1.824.000
Sum egenkapital -128.000 -1.645.000 -1.136.000 -1.345.000 -1.724.000
Sum langsiktig gjeld 8.135.000 8.071.000 8.006.000 7.948.000 7.855.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.007.000 6.426.000 6.870.000 6.603.000 6.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -40.000 -33.000 -38.000 -36.000
Driftskostnader -35.000 -40.000 -33.000 -38.000 -36.000
Driftsresultat -35.000 -40.000 -33.000 -38.000 -36.000
Finansinntekter 1.870.000 300.000 712.000 3.053.000 244.000
Finanskostnader -319.000 -770.000 -471.000 -2.636.000 -2.241.000
Finans 1.551.000 -470.000 241.000 417.000 -1.997.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.517.000 -510.000 209.000 379.000 -2.033.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 534.000 608.000 620.000 1.231.000 29.000
Sum investeringer 7.139.000 5.064.000 5.709.000 5.143.000 4.372.000
Kasse, bank 333.000 754.000 542.000 228.000 1.731.000
Sum omløpsmidler 8.007.000 6.426.000 6.871.000 6.603.000 6.132.000
Sum eiendeler 8.007.000 6.426.000 6.871.000 6.603.000 6.132.000
Sum opptjent egenkapital -228.000 -1.745.000 -1.236.000 -1.445.000 -1.824.000
Sum egenkapital -128.000 -1.645.000 -1.136.000 -1.345.000 -1.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.135.000 8.071.000 8.006.000 7.948.000 7.855.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.007.000 6.426.000 6.870.000 6.603.000 6.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.007.000 6.426.000 6.871.000 6.603.000 6.132.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -1.6 -25.6 -16.5 -20.4 -28.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 1.1 0.1
Gjeldsgrad -63.6 -4.9 -5.9 -4.6
Total kapitalrentabilitet 22.9 4 9.9 45.7 3.4
Signatur
27.08.2012
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex