Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hægeland As
Juridisk navn:  Hægeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90775753
c/o Jan Vidar Hægeland Halseveien 16 c/o Jan Vidar Hægeland Halseveien 16 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 911820080
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.19%
Resultat  
  
48.3%
Egenkapital  
  
45.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.093.000 983.000 979.000 796.000 720.000
Resultat: 261.000 176.000 235.000 48.000 -8.000
Egenkapital: 651.000 448.000 312.000 134.000 98.000
Regnskap for  Hægeland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.093.000 983.000 979.000 796.000 720.000
Driftskostnader -832.000 -807.000 -746.000 -749.000 -728.000
Driftsresultat 261.000 177.000 235.000 47.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 261.000 176.000 235.000 48.000 -8.000
Skattekostnad -57.000 -41.000 -56.000 -12.000 2.000
Årsresultat 204.000 136.000 178.000 36.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 40.000 32.000 53.000 80.000
Sum omløpsmidler 846.000 591.000 490.000 233.000 134.000
Sum eiendeler 867.000 631.000 522.000 286.000 214.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 418.000 282.000 104.000 68.000
Sum egenkapital 651.000 448.000 312.000 134.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 217.000 183.000 210.000 152.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 631.000 522.000 286.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.093.000 983.000 979.000 796.000 720.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.093.000 983.000 979.000 796.000 720.000
Varekostnad 0 0 -7.000 0 -5.000
Lønninger -715.000 -704.000 -623.000 -632.000 -635.000
Avskrivning -20.000 -23.000 -25.000 -27.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -80.000 -91.000 -90.000 -69.000
Driftskostnader -832.000 -807.000 -746.000 -749.000 -728.000
Driftsresultat 261.000 177.000 235.000 47.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 136.000 178.000 36.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 3.000 4.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 24.000 0 6.000 14.000
Driftsløsøre 3.000 13.000 28.000 47.000 65.000
Sum varige driftsmidler 16.000 37.000 28.000 53.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 40.000 32.000 53.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 172.000 121.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 674.000 470.000 490.000 233.000 134.000
Sum omløpsmidler 846.000 591.000 490.000 233.000 134.000
Sum eiendeler 867.000 631.000 522.000 286.000 214.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 418.000 282.000 104.000 68.000
Sum egenkapital 651.000 448.000 312.000 134.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 60.000 40.000 59.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 114.000 88.000 99.000 91.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 55.000 48.000 49.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 183.000 210.000 152.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 631.000 522.000 286.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 629.000 408.000 280.000 81.000 18.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.2 2.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 3.9 3.2 2.3 1.5 1.2
Soliditet 7 7 59.8 46.9 45.8
Resultatgrad 23.9 1 2 5.9 -1.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 30.1 28.1 4 16.4 -3.7
Signatur
16.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex