Hægeland Bilopphogging As
Juridisk navn:  Hægeland Bilopphogging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45904014
Setesdalsvegen 879 Setesdalsvegen 879 Fax:
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 916499809
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.22%
Resultat  
  
-120.28%
Egenkapital  
  
-45.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.203.000 1.653.000 1.669.000 1.562.000 91.000
Resultat: -315.000 -143.000 -108.000 -238.000 -146.000
Egenkapital: -660.000 -453.000 -337.000 -249.000 -67.000
Regnskap for  Hægeland Bilopphogging As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.203.000 1.653.000 1.669.000 1.562.000 91.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.728.000 -1.711.000 -1.753.000 -236.000
Driftsresultat -252.000 -75.000 -42.000 -190.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -62.000 -68.000 -67.000 -48.000 0
Finans -62.000 -68.000 -66.000 -47.000 0
Resultat før skatt -315.000 -143.000 -108.000 -238.000 -146.000
Skattekostnad -142.000 27.000 21.000 56.000 39.000
Årsresultat -457.000 -117.000 -87.000 -182.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 233.000 257.000 286.000 280.000
Sum omløpsmidler 0 529.000 428.000 441.000 45.000
Sum eiendeler 42.000 762.000 685.000 727.000 325.000
Sum opptjent egenkapital -950.000 -493.000 -377.000 -289.000 -107.000
Sum egenkapital -660.000 -453.000 -337.000 -249.000 -67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 702.000 1.216.000 1.022.000 977.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 763.000 685.000 728.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.203.000 1.653.000 1.669.000 1.562.000 91.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.203.000 1.653.000 1.669.000 1.562.000 91.000
Varekostnad -66.000 -376.000 -228.000 -508.000 -79.000
Lønninger -479.000 -748.000 -688.000 -843.000 -71.000
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -451.000 -644.000 -736.000 -681.000 -78.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.728.000 -1.711.000 -1.753.000 -236.000
Driftsresultat -252.000 -75.000 -42.000 -190.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -62.000 -68.000 -67.000 -48.000 0
Finans -62.000 -68.000 -66.000 -47.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -457.000 -117.000 -87.000 -182.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 29.000 64.000 99.000 134.000 169.000
Sum Immatrielle midler 29.000 206.000 214.000 229.000 208.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 28.000 43.000 58.000 73.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 28.000 43.000 58.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 233.000 257.000 286.000 280.000
Varebeholdning 0 409.000 320.000 329.000 0
Kundefordringer 0 63.000 45.000 34.000 0
Andre fordringer 0 0 5.000 26.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 58.000 59.000 53.000 42.000
Sum omløpsmidler 0 529.000 428.000 441.000 45.000
Sum eiendeler 42.000 762.000 685.000 727.000 325.000
Sum opptjent egenkapital -950.000 -493.000 -377.000 -289.000 -107.000
Sum egenkapital -660.000 -453.000 -337.000 -249.000 -67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 558.000 739.000 805.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 159.000 46.000 16.000 361.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 67.000 53.000 36.000 -29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 250.000 118.000 925.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 702.000 1.216.000 1.022.000 977.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 763.000 685.000 728.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -702.000 -687.000 -594.000 -536.000 -348.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 0.4 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet -1571.4 -59.4 -49.2 -34.2 -20.6
Resultatgrad -20.9 -4.5 -2.5 -12.2 -160.4
Rentedekningsgrad -4.1 -1.1 -0.6
Gjeldsgrad -1.1 -2.7 -3.9 -5.9
Total kapitalrentabilitet -9.8 -44.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex