Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hægeland Eiendom As
Juridisk navn:  Hægeland Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Proplan Regnskap as Dronningens gate 12 Dåsvannsdalen 1440 Fax:
4610 Kristiansand S 4737 Hornnes
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 918131388
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
190%
Resultat  
  
1587.5%
Egenkapital  
  
18.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 203.000 70.000 120.000 20.000
Resultat: 119.000 -8.000 6.000 3.000
Egenkapital: 593.000 500.000 507.000 502.000
Regnskap for  Hægeland Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 203.000 70.000 120.000 20.000
Driftskostnader -46.000 -45.000 -72.000 -17.000
Driftsresultat 157.000 25.000 48.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -33.000 -42.000 0
Finans -38.000 -33.000 -42.000 0
Resultat før skatt 119.000 -8.000 6.000 3.000
Skattekostnad -26.000 2.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 93.000 -6.000 5.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.205.000 1.224.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 110.000 27.000 52.000 560.000
Sum eiendeler 1.295.000 1.232.000 1.276.000 1.804.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 0 7.000 2.000
Sum egenkapital 593.000 500.000 507.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 721.000 766.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 4.000 1.301.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 1.231.000 1.277.000 1.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 0 0 0
Andre inntekter 0 70.000 120.000 20.000
Driftsinntekter 203.000 70.000 120.000 20.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -26.000 -53.000 -11.000
Driftskostnader -46.000 -45.000 -72.000 -17.000
Driftsresultat 157.000 25.000 48.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -33.000 -42.000 0
Finans -38.000 -33.000 -42.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -6.000 5.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.185.000 1.205.000 1.224.000 1.244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.185.000 1.205.000 1.224.000 1.244.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.205.000 1.224.000 1.244.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 60.000
Andre fordringer 1.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 27.000 48.000 500.000
Sum omløpsmidler 110.000 27.000 52.000 560.000
Sum eiendeler 1.295.000 1.232.000 1.276.000 1.804.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 0 7.000 2.000
Sum egenkapital 593.000 500.000 507.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 690.000 721.000 766.000 1.000
Leverandørgjeld -6.000 2.000 4.000 1.256.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 4.000 1.301.000
Sum gjeld og egenkapital 1.295.000 1.231.000 1.277.000 1.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 17.000 48.000 -741.000
Likviditetsgrad 1 9.2 2.7 1 0.4
Likviditetsgrad 2 9.2 2.7 1 0.4
Soliditet 45.8 40.6 39.7 27.8
Resultatgrad 77.3 35.7 4 1
Rentedekningsgrad 4.1 0.8 1.1
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 2 3.8 0.2
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex