Hægeland Halvorsen Holding As
Juridisk navn:  Hægeland Halvorsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Frode Halvorsen Liomveien 21B c/o Frode Halvorsen Liomveien 21B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 997035178
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -2.000 309.000 2.000 2.000
Egenkapital: 2.071.000 2.076.000 2.078.000 1.771.000 1.769.000
Regnskap for  Hægeland Halvorsen Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 2.000 4.000 315.000 8.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -27.000
Finans 2.000 4.000 315.000 8.000 9.000
Resultat før skatt -5.000 -2.000 309.000 2.000 2.000
Skattekostnad 0 0 -2.000 -1.000 -8.000
Årsresultat -5.000 -2.000 307.000 2.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.652.000 1.598.000 1.741.000 1.096.000 1.091.000
Sum omløpsmidler 420.000 478.000 338.000 675.000 686.000
Sum eiendeler 2.072.000 2.076.000 2.079.000 1.771.000 1.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.752.000 1.754.000 1.447.000 1.445.000
Sum egenkapital 2.071.000 2.076.000 2.078.000 1.771.000 1.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.071.000 2.076.000 2.080.000 1.772.000 1.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 2.000 4.000 315.000 8.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -27.000
Finans 2.000 4.000 315.000 8.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000 307.000 2.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.652.000 1.598.000 1.741.000 1.096.000 1.091.000
Sum anleggsmidler 1.652.000 1.598.000 1.741.000 1.096.000 1.091.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 248.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 420.000 478.000 90.000 675.000 686.000
Sum omløpsmidler 420.000 478.000 338.000 675.000 686.000
Sum eiendeler 2.072.000 2.076.000 2.079.000 1.771.000 1.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.752.000 1.754.000 1.447.000 1.445.000
Sum egenkapital 2.071.000 2.076.000 2.078.000 1.771.000 1.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000 1.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.071.000 2.076.000 2.080.000 1.772.000 1.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 420.000 478.000 336.000 674.000 678.000
Likviditetsgrad 1 1 6 85.8
Likviditetsgrad 2 0 0 1 6 85.8
Soliditet 1 1 99.9 99.9 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.1 14.9 0.1 1.7
Signatur
30.01.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex