Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hægeland Halvorsen Holding As
Juridisk navn:  Hægeland Halvorsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Halvorsen Frode,Liomvn.21 B C/O Frode Halvorsen Liomveien 21B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997035178
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15350%
Egenkapital  
  
17.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 309.000 2.000 2.000 38.000 76.000
Egenkapital: 2.078.000 1.771.000 1.769.000 1.775.000 1.747.000
Regnskap for  Hægeland Halvorsen Holding As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 315.000 8.000 36.000 43.000 83.000
Finanskostnader 0 0 -27.000 0 0
Finans 315.000 8.000 9.000 43.000 83.000
Resultat før skatt 309.000 2.000 2.000 38.000 76.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -8.000 -10.000 -10.000
Årsresultat 307.000 2.000 -6.000 28.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.741.000 1.096.000 1.091.000 1.360.000 1.328.000
Sum omløpsmidler 338.000 675.000 686.000 424.000 429.000
Sum eiendeler 2.079.000 1.771.000 1.777.000 1.784.000 1.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.754.000 1.447.000 1.445.000 1.451.000 1.423.000
Sum egenkapital 2.078.000 1.771.000 1.769.000 1.775.000 1.747.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 8.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 2.080.000 1.772.000 1.777.000 1.785.000 1.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 315.000 8.000 36.000 43.000 83.000
Finanskostnader 0 0 -27.000 0 0
Finans 315.000 8.000 9.000 43.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 307.000 2.000 -6.000 28.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.741.000 1.096.000 1.091.000 1.360.000 1.328.000
Sum anleggsmidler 1.741.000 1.096.000 1.091.000 1.360.000 1.328.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 248.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 675.000 686.000 424.000 429.000
Sum omløpsmidler 338.000 675.000 686.000 424.000 429.000
Sum eiendeler 2.079.000 1.771.000 1.777.000 1.784.000 1.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.754.000 1.447.000 1.445.000 1.451.000 1.423.000
Sum egenkapital 2.078.000 1.771.000 1.769.000 1.775.000 1.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 1.000 8.000 10.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 8.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 2.080.000 1.772.000 1.777.000 1.785.000 1.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000 674.000 678.000 414.000 419.000
Likviditetsgrad 1 1 6 85.8 42.4 42.9
Likviditetsgrad 2 1 6 85.8 42.5 43.0
Soliditet 99.9 99.9 99.5 99.4 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.9 0.1 1.7 2.1 4.3
Signatur
30.01.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex