Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hægeland Holding AS
Juridisk navn:  Hægeland Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38166183
Lundeveien 154 Lundeveien 154 Fax:
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989230085
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Bokholderiet Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
412800%
Egenkapital  
  
115.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.127.000 -1.000 405.000 382.000 428.000
Egenkapital: 6.591.000 3.055.000 3.121.000 3.203.000 3.253.000
Regnskap for  Hægeland Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -136.000 -39.000 -40.000 -23.000 -49.000
Driftsresultat -136.000 -39.000 -40.000 -23.000 -49.000
Finansinntekter 4.270.000 53.000 449.000 404.000 477.000
Finanskostnader -6.000 -15.000 -5.000 0 0
Finans 4.264.000 38.000 444.000 404.000 477.000
Resultat før skatt 4.127.000 -1.000 405.000 382.000 428.000
Skattekostnad -91.000 -65.000 -88.000 -82.000 -80.000
Årsresultat 4.036.000 -66.000 317.000 300.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.246.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
Sum omløpsmidler 2.157.000 1.942.000 2.016.000 1.414.000 1.462.000
Sum eiendeler 7.403.000 3.817.000 3.891.000 3.289.000 3.337.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 1.389.000 1.454.000 1.537.000 1.587.000
Sum egenkapital 6.591.000 3.055.000 3.121.000 3.203.000 3.253.000
Sum langsiktig gjeld 684.000 693.000 684.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 69.000 88.000 86.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 7.403.000 3.817.000 3.892.000 3.289.000 3.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad -100.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -39.000 -40.000 -23.000 -49.000
Driftskostnader -136.000 -39.000 -40.000 -23.000 -49.000
Driftsresultat -136.000 -39.000 -40.000 -23.000 -49.000
Finansinntekter 4.270.000 53.000 449.000 404.000 477.000
Finanskostnader -6.000 -15.000 -5.000 0 0
Finans 4.264.000 38.000 444.000 404.000 477.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.036.000 -66.000 317.000 300.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.246.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
Sum anleggsmidler 5.246.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
Varebeholdning 80.000 180.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 83.000 108.000 284.000 99.000 87.000
Sum investeringer 1.933.000 1.558.000 1.626.000 545.000 460.000
Kasse, bank 61.000 95.000 106.000 770.000 496.000
Sum omløpsmidler 2.157.000 1.942.000 2.016.000 1.414.000 1.462.000
Sum eiendeler 7.403.000 3.817.000 3.891.000 3.289.000 3.337.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 1.389.000 1.454.000 1.537.000 1.587.000
Sum egenkapital 6.591.000 3.055.000 3.121.000 3.203.000 3.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 684.000 693.000 684.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 5.000 0 5.000 5.000
Betalbar skatt 91.000 65.000 88.000 82.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 69.000 88.000 86.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 7.403.000 3.817.000 3.892.000 3.289.000 3.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.028.000 1.873.000 1.928.000 1.328.000 1.377.000
Likviditetsgrad 1 16.7 28.1 22.9 16.4 17.2
Likviditetsgrad 2 16.1 25.5 22.9 16.4 17.3
Soliditet 8 8 80.2 97.4 97.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -22.7 -2.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 55.8 0.4 10.5 11.6 12.8
Signatur
15.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex