Hægeland Landhandel AS
Juridisk navn:  Hægeland Landhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38153375
Setesdalsvegen 886 Setesdalsvegen 886 Fax: 38153474
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 988320692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/7/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.31%
Resultat  
  
-19.7%
Egenkapital  
  
16.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.774.000 45.175.000 42.715.000 40.976.000 41.915.000
Resultat: 1.280.000 1.594.000 1.643.000 1.241.000 1.203.000
Egenkapital: 4.131.000 3.548.000 4.117.000 4.067.000 3.114.000
Regnskap for  Hægeland Landhandel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.774.000 45.175.000 42.715.000 40.976.000 41.915.000
Driftskostnader -41.515.000 -43.604.000 -41.091.000 -39.743.000 -40.752.000
Driftsresultat 1.260.000 1.571.000 1.623.000 1.233.000 1.162.000
Finansinntekter 20.000 40.000 21.000 27.000 42.000
Finanskostnader 0 -17.000 -1.000 -18.000 0
Finans 20.000 23.000 20.000 9.000 42.000
Resultat før skatt 1.280.000 1.594.000 1.643.000 1.241.000 1.203.000
Skattekostnad -298.000 -362.000 -394.000 -289.000 -315.000
Årsresultat 983.000 1.232.000 1.249.000 953.000 889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.532.000 1.783.000 1.742.000 2.090.000 919.000
Sum omløpsmidler 5.454.000 4.915.000 5.998.000 6.119.000 5.318.000
Sum eiendeler 6.986.000 6.698.000 7.740.000 8.209.000 6.237.000
Sum opptjent egenkapital 4.031.000 3.448.000 4.017.000 3.967.000 3.014.000
Sum egenkapital 4.131.000 3.548.000 4.117.000 4.067.000 3.114.000
Sum langsiktig gjeld 601.000 614.000 630.000 856.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.254.000 2.536.000 2.993.000 3.286.000 3.122.000
Sum gjeld og egenkapital 6.986.000 6.698.000 7.740.000 8.209.000 6.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.487.000 44.886.000 42.147.000 40.404.000 41.488.000
Andre inntekter 286.000 289.000 569.000 572.000 427.000
Driftsinntekter 42.774.000 45.175.000 42.715.000 40.976.000 41.915.000
Varekostnad -34.071.000 -36.031.000 -33.682.000 -32.609.000 -34.008.000
Lønninger -4.116.000 -4.316.000 -4.124.000 -4.186.000 -4.208.000
Avskrivning -472.000 -432.000 -437.000 -222.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.856.000 -2.825.000 -2.848.000 -2.726.000 -2.371.000
Driftskostnader -41.515.000 -43.604.000 -41.091.000 -39.743.000 -40.752.000
Driftsresultat 1.260.000 1.571.000 1.623.000 1.233.000 1.162.000
Finansinntekter 20.000 40.000 21.000 27.000 42.000
Finanskostnader 0 -17.000 -1.000 -18.000 0
Finans 20.000 23.000 20.000 9.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 983.000 1.232.000 1.249.000 953.000 889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.379.000 1.629.000 1.588.000 1.937.000 765.000
Sum varige driftsmidler 1.379.000 1.629.000 1.588.000 1.937.000 765.000
Sum finansielle anleggsmidler 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
Sum anleggsmidler 1.532.000 1.783.000 1.742.000 2.090.000 919.000
Varebeholdning 1.700.000 1.651.000 1.770.000 1.848.000 1.976.000
Kundefordringer 680.000 793.000 741.000 972.000 1.171.000
Andre fordringer 951.000 1.102.000 1.120.000 1.252.000 1.076.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.122.000 1.369.000 2.367.000 2.047.000 1.095.000
Sum omløpsmidler 5.454.000 4.915.000 5.998.000 6.119.000 5.318.000
Sum eiendeler 6.986.000 6.698.000 7.740.000 8.209.000 6.237.000
Sum opptjent egenkapital 4.031.000 3.448.000 4.017.000 3.967.000 3.014.000
Sum egenkapital 4.131.000 3.548.000 4.117.000 4.067.000 3.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 29.000 56.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 601.000 614.000 630.000 856.000 0
Leverandørgjeld 872.000 1.134.000 1.581.000 2.086.000 1.188.000
Betalbar skatt 311.000 378.000 421.000 233.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 360.000 525.000 379.000 236.000 402.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 712.000 498.000 613.000 732.000 1.218.000
Sum kortsiktig gjeld 2.254.000 2.536.000 2.993.000 3.286.000 3.122.000
Sum gjeld og egenkapital 6.986.000 6.698.000 7.740.000 8.209.000 6.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.200.000 2.379.000 3.005.000 2.833.000 2.196.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.9 2 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.4 1.3 1.1
Soliditet 59.1 5 53.2 49.5 49.9
Resultatgrad 2.9 3.5 3.8 3 2.8
Rentedekningsgrad 92.4 1 68.5
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.9 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 18.3 24.1 21.2 15.3 19.3
Signatur
02.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex