Hægeland Landhandel Ole Henning Lohne
Juridisk navn:  Hægeland Landhandel Ole Henning Lohne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38153375
Fax: 38153474
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 976335058
Aksjekapital: 3.607 NOK
Etableringsdato: 5/8/1996 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Iregnskap Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5.31%
Egenkapital  
  
-4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2007 2006 2005
Omsetning: 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Resultat: 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Egenkapital: 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Regnskap for  Hægeland Landhandel Ole Henning Lohne
Resultat 2010 2009 2007 2006 2005
Driftsinntekter 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Driftskostnader -131.000 -143.000 -60.000 -57.000 -58.000
Driftsresultat 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Sum opptjent egenkapital 2.520.000 2.840.000
Sum egenkapital 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 350.000 350.000
Driftsinntekter 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -127.000 -139.000 -56.000 -57.000 -58.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -4.000 0 0
Driftskostnader -131.000 -143.000 -60.000 -57.000 -58.000
Driftsresultat 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 207.000 290.000 293.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.520.000 2.840.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Sum opptjent egenkapital 2.520.000 2.840.000
Sum egenkapital 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.520.000 2.647.000 2.840.000 2.896.000 2.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 62.3 59.1 82.9 83.7 83.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.7 7.8 10.2 10.1 9.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex