Hægeland Og Øvrebø Frivilligsentral
Juridisk navn:  Hægeland Og Øvrebø Frivilligsentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hægelandssletta 16 Hægelandssletta 16 Fax:
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 899248872
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/19/2012
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Øvrebø As
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 787.000
Resultat: 205.000
Egenkapital: 205.000
Regnskap for  Hægeland Og Øvrebø Frivilligsentral
Resultat 2013
Driftsinntekter 787.000
Driftskostnader -582.000
Driftsresultat 205.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 205.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 283.000
Sum eiendeler 283.000
Sum opptjent egenkapital 205.000
Sum egenkapital 205.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.000
Andre inntekter 694.000
Driftsinntekter 787.000
Varekostnad 0
Lønninger -457.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -125.000
Driftskostnader -582.000
Driftsresultat 205.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 283.000
Sum omløpsmidler 283.000
Sum eiendeler 283.000
Sum opptjent egenkapital 205.000
Sum egenkapital 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 205.000
Likviditetsgrad 1 3.6
Likviditetsgrad 2 3.7
Soliditet 72.4
Resultatgrad 26.0
Rentedekningsgrad 205.0
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 72.4
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex