Hægeland Outboards As
Juridisk navn:  Hægeland Outboards As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91722983
c/o Steffen Hægeland Kossevigheia 30B c/o Steffen Hægeland Kossevigheia 30B Fax:
4643 Søgne 4643 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 998473314
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/8/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.57%
Resultat  
  
-239.74%
Egenkapital  
  
-78.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 796.000 921.000 944.000 1.926.000 1.047.000
Resultat: -109.000 78.000 30.000 -15.000 64.000
Egenkapital: 30.000 139.000 85.000 60.000 74.000
Regnskap for  Hægeland Outboards As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 796.000 921.000 944.000 1.926.000 1.047.000
Driftskostnader -899.000 -827.000 -894.000 -1.930.000 -971.000
Driftsresultat -103.000 94.000 52.000 -5.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -16.000 -22.000 -10.000 -12.000
Finans -6.000 -16.000 -22.000 -10.000 -12.000
Resultat før skatt -109.000 78.000 30.000 -15.000 64.000
Skattekostnad 0 -24.000 -4.000 1.000 -16.000
Årsresultat -109.000 54.000 25.000 -14.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 42.000 272.000 120.000 159.000
Sum omløpsmidler 304.000 405.000 383.000 369.000 300.000
Sum eiendeler 339.000 447.000 655.000 489.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 0 109.000 55.000 41.000 55.000
Sum egenkapital 30.000 139.000 85.000 60.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 75.000 268.000 117.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 233.000 301.000 313.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 447.000 654.000 490.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 796.000 921.000 944.000 1.926.000 1.047.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 796.000 921.000 944.000 1.926.000 1.047.000
Varekostnad -445.000 -446.000 -405.000 -1.110.000 -229.000
Lønninger -201.000 -86.000 -135.000 -498.000 -469.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -82.000 -39.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -256.000 -272.000 -283.000 -237.000
Driftskostnader -899.000 -827.000 -894.000 -1.930.000 -971.000
Driftsresultat -103.000 94.000 52.000 -5.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -16.000 -22.000 -10.000 -12.000
Finans -6.000 -16.000 -22.000 -10.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 54.000 25.000 -14.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 42.000 272.000 120.000 159.000
Sum varige driftsmidler 3.000 42.000 272.000 120.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 42.000 272.000 120.000 159.000
Varebeholdning 214.000 261.000 325.000 270.000 292.000
Kundefordringer 11.000 40.000 35.000 5.000 0
Andre fordringer 0 60.000 16.000 56.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 45.000 6.000 38.000 7.000
Sum omløpsmidler 304.000 405.000 383.000 369.000 300.000
Sum eiendeler 339.000 447.000 655.000 489.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 0 109.000 55.000 41.000 55.000
Sum egenkapital 30.000 139.000 85.000 60.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 75.000 268.000 117.000 146.000
Leverandørgjeld 28.000 0 5.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 24.000 4.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 100.000 87.000 189.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 109.000 206.000 117.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 233.000 301.000 313.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 447.000 654.000 490.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 172.000 82.000 56.000 60.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1
Soliditet 8.8 31.1 1 12.2 16.1
Resultatgrad -12.9 10.2 5.5 -0.3 7.3
Rentedekningsgrad -17.2 5.9 2.4 -0.5 6.3
Gjeldsgrad 10.3 2.2 6.7 7.2 5.2
Total kapitalrentabilitet -30.4 2 8 16.5
Signatur
11.06.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex