Hægeland Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  Hægeland Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38152490
Gamle Kirkeveg 2 Fax: 38152499
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 930969362
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.1%
Resultat  
  
-25.28%
Egenkapital  
  
65.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.903.000 4.335.000 2.927.000 3.569.000 3.267.000
Resultat: 535.000 716.000 -239.000 -337.000 84.000
Egenkapital: 1.053.000 636.000 77.000 260.000 511.000
Regnskap for  Hægeland Trevarefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.903.000 4.335.000 2.927.000 3.569.000 3.267.000
Driftskostnader -4.197.000 -3.429.000 -2.973.000 -3.703.000 -2.988.000
Driftsresultat 706.000 906.000 -46.000 -134.000 279.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -173.000 -191.000 -193.000 -203.000 -195.000
Finans -171.000 -191.000 -193.000 -203.000 -195.000
Resultat før skatt 535.000 716.000 -239.000 -337.000 84.000
Skattekostnad -118.000 -157.000 57.000 85.000 -13.000
Årsresultat 417.000 559.000 -182.000 -252.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.866.000 2.897.000 2.926.000 3.002.000 3.048.000
Sum omløpsmidler 2.201.000 1.738.000 1.592.000 1.936.000 1.835.000
Sum eiendeler 5.067.000 4.635.000 4.518.000 4.938.000 4.883.000
Sum opptjent egenkapital 793.000 376.000 -928.000 -745.000 -493.000
Sum egenkapital 1.053.000 636.000 77.000 260.000 511.000
Sum langsiktig gjeld 2.858.000 2.893.000 2.203.000 2.312.000 2.446.000
Sum kortsiktig gjeld 1.156.000 1.107.000 2.237.000 2.366.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 5.067.000 4.636.000 4.517.000 4.938.000 4.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.921.000 3.901.000 2.927.000 3.569.000 3.257.000
Andre inntekter -18.000 434.000 0 0 9.000
Driftsinntekter 4.903.000 4.335.000 2.927.000 3.569.000 3.267.000
Varekostnad -1.943.000 -1.579.000 -1.473.000 -1.714.000 -1.074.000
Lønninger -1.407.000 -1.029.000 -843.000 -1.220.000 -1.169.000
Avskrivning -75.000 -89.000 -76.000 -82.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -723.000 -701.000 -581.000 -687.000 -668.000
Driftskostnader -4.197.000 -3.429.000 -2.973.000 -3.703.000 -2.988.000
Driftsresultat 706.000 906.000 -46.000 -134.000 279.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -173.000 -191.000 -193.000 -203.000 -195.000
Finans -171.000 -191.000 -193.000 -203.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 417.000 559.000 -182.000 -252.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.812.000 2.884.000 2.901.000 2.971.000 3.041.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 0 24.000 30.000 6.000
Sum varige driftsmidler 2.854.000 2.884.000 2.925.000 3.001.000 3.047.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.866.000 2.897.000 2.926.000 3.002.000 3.048.000
Varebeholdning 1.124.000 1.173.000 1.204.000 1.349.000 1.425.000
Kundefordringer 510.000 507.000 264.000 282.000 274.000
Andre fordringer 31.000 18.000 67.000 233.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 536.000 40.000 57.000 72.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.201.000 1.738.000 1.592.000 1.936.000 1.835.000
Sum eiendeler 5.067.000 4.635.000 4.518.000 4.938.000 4.883.000
Sum opptjent egenkapital 793.000 376.000 -928.000 -745.000 -493.000
Sum egenkapital 1.053.000 636.000 77.000 260.000 511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 278.000 160.000 3.000 60.000 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 304.000 624.000 660.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 2.858.000 2.893.000 2.203.000 2.312.000 2.446.000
Leverandørgjeld 445.000 265.000 753.000 1.015.000 560.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 209.000 224.000 132.000 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 329.000 637.000 559.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 1.156.000 1.107.000 2.237.000 2.366.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 5.067.000 4.636.000 4.517.000 4.938.000 4.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.045.000 631.000 -645.000 -430.000 -91.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 0.7 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.2 0.2 0.3
Soliditet 20.8 13.7 1.7 5.3 10.5
Resultatgrad 14.4 20.9 -1.6 -3.8 8.5
Rentedekningsgrad 4.1 4.7 -0.2 -0.7 1.4
Gjeldsgrad 3.8 6.3 57.7 1 8.6
Total kapitalrentabilitet 1 19.5 -2.7 5.7
Signatur
17.09.2018
SIGNATUR I FELLESSKAP
AAMDAL REIDAR
SIGNATUR I FELLESSKAP
NEPSTAD TOR SIGBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex