Høgstad Invest AS
Juridisk navn:  Høgstad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97124019
C/O Sturla Høgstad Åsvegen 59 Fax:
9020 Tromsdalen 9386 Senjahopen
Fylke: Kommune:
Troms Berg
Org.nr: 996154998
Aksjekapital: 100.100 NOK
Etableringsdato: 10/22/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
174.29%
Resultat  
  
83.94%
Egenkapital  
  
58.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 960.000 350.000 300.000 300.000 220.000
Resultat: 6.072.000 3.301.000 3.795.000 2.513.000 580.000
Egenkapital: 16.089.000 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000
Regnskap for  Høgstad Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 960.000 350.000 300.000 300.000 220.000
Driftskostnader -488.000 -61.000 -30.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 472.000 290.000 270.000 290.000 204.000
Finansinntekter 5.599.000 3.012.000 3.526.000 2.224.000 377.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.599.000 3.012.000 3.526.000 2.224.000 376.000
Resultat før skatt 6.072.000 3.301.000 3.795.000 2.513.000 580.000
Skattekostnad -130.000 -111.000 -94.000 -82.000 -60.000
Årsresultat 5.942.000 3.190.000 3.701.000 2.432.000 520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.602.000 5.031.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000
Sum omløpsmidler 13.219.000 6.357.000 2.985.000 752.000 213.000
Sum eiendeler 16.821.000 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000
Sum opptjent egenkapital 15.986.000 10.044.000 7.905.000 4.203.000 1.771.000
Sum egenkapital 16.089.000 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 42.000 13.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 726.000 1.199.000 150.000 156.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 16.821.000 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 960.000 350.000 300.000 300.000 220.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 960.000 350.000 300.000 300.000 220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -300.000 0 0 0 0
Avskrivning -29.000 -10.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -51.000 -30.000 -10.000 -16.000
Driftskostnader -488.000 -61.000 -30.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 472.000 290.000 270.000 290.000 204.000
Finansinntekter 5.599.000 3.012.000 3.526.000 2.224.000 377.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.599.000 3.012.000 3.526.000 2.224.000 376.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.050.000 0 0 0
Årsresultat 5.942.000 3.190.000 3.701.000 2.432.000 520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 135.000 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 106.000 135.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.496.000 4.896.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000
Sum anleggsmidler 3.602.000 5.031.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 88.000 0 0 75.000
Andre fordringer 1.613.000 4.655.000 1.711.000 644.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.606.000 1.615.000 1.274.000 108.000 138.000
Sum omløpsmidler 13.219.000 6.357.000 2.985.000 752.000 213.000
Sum eiendeler 16.821.000 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000
Sum opptjent egenkapital 15.986.000 10.044.000 7.905.000 4.203.000 1.771.000
Sum egenkapital 16.089.000 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 42.000 13.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 42.000 13.000 0 0
Leverandørgjeld 47.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 166.000 82.000 81.000 82.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 206.000 60.000 70.000 75.000 53.000
Utbytte 0 -1.050.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 308.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 726.000 1.199.000 150.000 156.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 16.821.000 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.493.000 5.158.000 2.835.000 596.000 100.000
Likviditetsgrad 1 18.2 5.3 19.9 4.8 1.9
Likviditetsgrad 2 18.2 5.3 20.0 4.9 1.9
Soliditet 95.6 89.1 98.3 97.2 96.5
Resultatgrad 49.2 82.9 90.0 96.7 92.7
Rentedekningsgrad 581.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 36.1 2 40.5 44.4 18.2
Signatur
15.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex