Høgstad Invest AS
Juridisk navn:  Høgstad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97124019
C/O Sturla Høgstad Åsvegen 59 Fax:
9020 Tromsdalen 9386 Senjahopen
Fylke: Kommune:
Troms Berg
Org.nr: 996154998
Aksjekapital: 100.100 NOK
Etableringsdato: 22.10.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,67%
Resultat  
  
-13,02%
Egenkapital  
  
10,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 350.000 300.000 300.000 220.000 215.000
Resultat: 3.301.000 3.795.000 2.513.000 580.000 510.000
Egenkapital: 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000 2.554.000
Regnskap for  Høgstad Invest AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 350.000 300.000 300.000 220.000 215.000
Driftskostnader -61.000 -30.000 -10.000 -16.000 -101.000
Driftsresultat 290.000 270.000 290.000 204.000 114.000
Finansinntekter 3.012.000 3.526.000 2.224.000 377.000 397.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 3.012.000 3.526.000 2.224.000 376.000 397.000
Resultat før skatt 3.301.000 3.795.000 2.513.000 580.000 510.000
Skattekostnad -111.000 -94.000 -82.000 -60.000 -34.000
Årsresultat 3.190.000 3.701.000 2.432.000 520.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.031.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000 2.247.000
Sum omløpsmidler 6.357.000 2.985.000 752.000 213.000 393.000
Sum eiendeler 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 10.044.000 7.905.000 4.203.000 1.771.000 1.251.000
Sum egenkapital 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000 2.554.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 13.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 150.000 156.000 113.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000 2.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 350.000 300.000 300.000 220.000 215.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 350.000 300.000 300.000 220.000 215.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -30.000 -10.000 -16.000 -101.000
Driftskostnader -61.000 -30.000 -10.000 -16.000 -101.000
Driftsresultat 290.000 270.000 290.000 204.000 114.000
Finansinntekter 3.012.000 3.526.000 2.224.000 377.000 397.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 3.012.000 3.526.000 2.224.000 376.000 397.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.050.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.190.000 3.701.000 2.432.000 520.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 135.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 135.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.896.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000 2.247.000
Sum anleggsmidler 5.031.000 6.386.000 4.910.000 2.974.000 2.247.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 0 0 75.000 25.000
Andre fordringer 4.655.000 1.711.000 644.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.615.000 1.274.000 108.000 138.000 368.000
Sum omløpsmidler 6.357.000 2.985.000 752.000 213.000 393.000
Sum eiendeler 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 10.044.000 7.905.000 4.203.000 1.771.000 1.251.000
Sum egenkapital 10.147.000 9.207.000 5.506.000 3.074.000 2.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 13.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 82.000 81.000 82.000 60.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 70.000 75.000 53.000 52.000
Utbytte -1.050.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 150.000 156.000 113.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 11.388.000 9.371.000 5.662.000 3.187.000 2.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.158.000 2.835.000 596.000 100.000 306.000
Likviditetsgrad 1 5.3 19.9 4.8 1.9 4.5
Likviditetsgrad 2 5.3 20.0 4.9 1.9 4.6
Soliditet 89.1 98.3 97.2 96.5 96.7
Resultatgrad 82.9 90.0 96.7 92.7 53.0
Rentedekningsgrad 581.0
Gjeldsgrad 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 40.5 44.4 18.2 19.3
Signatur
15.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex