Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høgtun AS
Juridisk navn:  Høgtun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55087630
C/O Frode Møgster Kolbeinsvik C/O Frode Møgster Kolbeinsvik Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 988898414
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.78%
Egenkapital  
  
-22.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 50.000 50.000 40.000 0
Resultat: 4.282.000 4.048.000 3.669.000 584.000 -1.243.000
Egenkapital: 3.833.000 4.956.000 3.810.000 2.141.000 4.856.000
Regnskap for  Høgtun AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 50.000 50.000 40.000 0
Driftskostnader -350.000 -183.000 -85.000 -169.000 -203.000
Driftsresultat -350.000 -133.000 -35.000 -129.000 -203.000
Finansinntekter 5.612.000 6.166.000 4.457.000 1.883.000 348.000
Finanskostnader -981.000 -1.986.000 -753.000 -1.169.000 -1.387.000
Finans 4.631.000 4.180.000 3.704.000 714.000 -1.039.000
Resultat før skatt 4.282.000 4.048.000 3.669.000 584.000 -1.243.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.282.000 4.048.000 3.669.000 584.000 -1.243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.971.000 19.394.000 18.549.000 18.681.000 15.271.000
Sum omløpsmidler 757.000 1.117.000 4.280.000 850.000 7.098.000
Sum eiendeler 19.728.000 20.511.000 22.829.000 19.531.000 22.369.000
Sum opptjent egenkapital 1.693.000 2.815.000 1.669.000 0 1.033.000
Sum egenkapital 3.833.000 4.956.000 3.810.000 2.141.000 4.856.000
Sum langsiktig gjeld 7.650.000 3.400.000 3.775.000 3.750.000 17.512.000
Sum kortsiktig gjeld 8.244.000 12.155.000 15.244.000 13.640.000 0
Sum gjeld og egenkapital 19.728.000 20.511.000 22.829.000 19.531.000 22.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 50.000 50.000 40.000 0
Driftsinntekter 0 50.000 50.000 40.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -91.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -183.000 -85.000 -169.000 -203.000
Driftskostnader -350.000 -183.000 -85.000 -169.000 -203.000
Driftsresultat -350.000 -133.000 -35.000 -129.000 -203.000
Finansinntekter 5.612.000 6.166.000 4.457.000 1.883.000 348.000
Finanskostnader -981.000 -1.986.000 -753.000 -1.169.000 -1.387.000
Finans 4.631.000 4.180.000 3.704.000 714.000 -1.039.000
Konsernbidrag 1.123.000 -1.146.000 -1.669.000 1.033.000 0
Utbytte -5.405.000 -2.902.000 -2.000.000 -3.300.000 -1.851.000
Årsresultat 4.282.000 4.048.000 3.669.000 584.000 -1.243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.971.000 19.394.000 18.549.000 18.681.000 15.271.000
Sum anleggsmidler 18.971.000 19.394.000 18.549.000 18.681.000 15.271.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 699.000 610.000 932.000 0 0
Sum investeringer 46.000 308.000 3.347.000 849.000 7.092.000
Kasse, bank 4.000 4.000 1.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 757.000 1.117.000 4.280.000 850.000 7.098.000
Sum eiendeler 19.728.000 20.511.000 22.829.000 19.531.000 22.369.000
Sum opptjent egenkapital 1.693.000 2.815.000 1.669.000 0 1.033.000
Sum egenkapital 3.833.000 4.956.000 3.810.000 2.141.000 4.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.052.000 10.108.000 12.539.000 11.703.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.650.000 3.400.000 3.775.000 3.750.000 17.512.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -5.405.000 -2.902.000 -2.000.000 -3.300.000 -1.851.000
Annen kortsiktig gjeld 3.193.000 2.047.000 2.706.000 1.937.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.244.000 12.155.000 15.244.000 13.640.000 0
Sum gjeld og egenkapital 19.728.000 20.511.000 22.829.000 19.531.000 22.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.487.000 -11.038.000 -10.964.000 -12.790.000 7.098.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0
Soliditet 19.4 24.2 16.7 11.0 21.7
Resultatgrad -322.5
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 1.5 0.1
Gjeldsgrad 4.1 3.1 5 8.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 26.7 29.4 19.4 9.0 0.6
Signatur
07.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex