Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høkerås Invest AS
Juridisk navn:  Høkerås Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91734433
Tyttebærveien 10 Tyttebærveien 10 Fax:
1715 Yven 1715 Yven
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 882020622
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
-508.33%
Egenkapital  
  
-408.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: -392.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Egenkapital: -296.000 96.000 0 -98.000 -197.000
Regnskap for  Høkerås Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -451.000 -24.000 -21.000 -21.000 -37.000
Driftsresultat -391.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -392.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -392.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 53.000 325.000 38.000 78.000 38.000
Sum eiendeler 53.000 325.000 38.000 78.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -496.000 -104.000 -200.000 -298.000 -397.000
Sum egenkapital -296.000 96.000 0 -98.000 -197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 350.000 230.000 38.000 177.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 326.000 38.000 79.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -451.000 -24.000 -21.000 -21.000 -37.000
Driftskostnader -451.000 -24.000 -21.000 -21.000 -37.000
Driftsresultat -391.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -392.000 96.000 99.000 99.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 38.000 38.000 75.000 38.000
Andre fordringer 0 212.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 76.000 1.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 53.000 325.000 38.000 78.000 38.000
Sum eiendeler 53.000 325.000 38.000 78.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -496.000 -104.000 -200.000 -298.000 -397.000
Sum egenkapital -296.000 96.000 0 -98.000 -197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 8.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 215.000 21.000 155.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 230.000 38.000 177.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 326.000 38.000 79.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.000 95.000 0 -99.000 -197.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.4 1 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 1.4 1 0.5 0.2
Soliditet -548.1 29.4 0 -124.1 -518.4
Resultatgrad -651.7 8 82.5 82.5 69.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 2.4 -1.8 -1.2
Total kapitalrentabilitet -724.1 29.4 260.5 125.3 218.4
Signatur
23.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex