Hønsen Invest As
Juridisk navn:  Hønsen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggeveien 3 Bryggeveien 3 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 916643500
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25.53%
Egenkapital  
  
55.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 2.006.000 1.598.000 1.994.000
Egenkapital: 5.629.000 3.623.000 2.024.000
Regnskap for  Hønsen Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 2.011.000 1.604.000 2.000.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.011.000 1.604.000 2.000.000
Resultat før skatt 2.006.000 1.598.000 1.994.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.006.000 1.598.000 1.994.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 5.240.000 3.228.000 2.024.000
Sum eiendeler 5.640.000 3.628.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 3.593.000 1.994.000
Sum egenkapital 5.629.000 3.623.000 2.024.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 5.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 5.640.000 3.628.000 2.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 2.011.000 1.604.000 2.000.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.011.000 1.604.000 2.000.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.006.000 1.598.000 1.994.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.240.000 1.628.000 24.000
Sum omløpsmidler 5.240.000 3.228.000 2.024.000
Sum eiendeler 5.640.000 3.628.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 3.593.000 1.994.000
Sum egenkapital 5.629.000 3.623.000 2.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 5.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 5.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 5.640.000 3.628.000 2.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.229.000 3.223.000 1.624.000
Likviditetsgrad 1 476.4 645.6 5.1
Likviditetsgrad 2 476.4 645.6 5.1
Soliditet 99.8 99.9 83.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 35.6 44.1 82.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex