Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hørselslaben AS
Juridisk navn:  Hørselslaben AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74828380
Wessels Veg 90 Wessels Veg 90 Fax: 74827393
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 993857114
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/1/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.7%
Resultat  
  
-11.62%
Egenkapital  
  
11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.524.000 4.816.000 4.869.000 3.956.000 3.649.000
Resultat: 350.000 396.000 606.000 437.000 -98.000
Egenkapital: 1.157.000 1.036.000 851.000 546.000 345.000
Regnskap for  Hørselslaben AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.524.000 4.816.000 4.869.000 3.956.000 3.649.000
Driftskostnader -5.188.000 -4.413.000 -4.277.000 -3.529.000 -3.757.000
Driftsresultat 336.000 402.000 592.000 427.000 -107.000
Finansinntekter 25.000 9.000 16.000 12.000 13.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 14.000 -7.000 14.000 10.000 10.000
Resultat før skatt 350.000 396.000 606.000 437.000 -98.000
Skattekostnad -78.000 -91.000 -151.000 -86.000 0
Årsresultat 272.000 305.000 455.000 351.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.324.000 738.000
Sum eiendeler 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.324.000 738.000
Sum opptjent egenkapital 1.066.000 944.000 760.000 455.000 254.000
Sum egenkapital 1.157.000 1.036.000 851.000 546.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 910.000 1.003.000 777.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.323.000 738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.524.000 4.816.000 4.869.000 3.893.000 3.539.000
Andre inntekter 0 0 0 63.000 110.000
Driftsinntekter 5.524.000 4.816.000 4.869.000 3.956.000 3.649.000
Varekostnad -1.407.000 -1.147.000 -1.058.000 -1.014.000 -1.286.000
Lønninger -2.661.000 -2.396.000 -2.288.000 -1.833.000 -1.678.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.120.000 -870.000 -931.000 -682.000 -793.000
Driftskostnader -5.188.000 -4.413.000 -4.277.000 -3.529.000 -3.757.000
Driftsresultat 336.000 402.000 592.000 427.000 -107.000
Finansinntekter 25.000 9.000 16.000 12.000 13.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 14.000 -7.000 14.000 10.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -120.000 -150.000 -150.000 0
Årsresultat 272.000 305.000 455.000 351.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 271.000 68.000 88.000 63.000 93.000
Kundefordringer 1.157.000 531.000 520.000 307.000 308.000
Andre fordringer 47.000 21.000 18.000 86.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.176.000 1.325.000 1.229.000 869.000 321.000
Sum omløpsmidler 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.324.000 738.000
Sum eiendeler 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.324.000 738.000
Sum opptjent egenkapital 1.066.000 944.000 760.000 455.000 254.000
Sum egenkapital 1.157.000 1.036.000 851.000 546.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 440.000 89.000 107.000 117.000 84.000
Betalbar skatt 78.000 91.000 151.000 86.000 0
Skyldig offentlige avgifter 565.000 402.000 392.000 259.000 166.000
Utbytte -150.000 -120.000 -150.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 208.000 203.000 164.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 910.000 1.003.000 777.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 2.651.000 1.945.000 1.854.000 1.323.000 738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.157.000 1.035.000 851.000 547.000 345.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.8 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 2.1 1.8 1.6 1.7
Soliditet 43.6 53.2 45.9 41.3 46.7
Resultatgrad 6.1 8.3 12.2 10.8 -2.9
Rentedekningsgrad 30.5 25.1 2 213.5 -31.3
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1.2 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 21.1 32.8 33.2 -12.7
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex