Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høvåg Malerservice AS
Juridisk navn:  Høvåg Malerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37274746
Høvåg Sentrum Høvåg Sentrum Fax:
4770 Høvåg 4770 Høvåg
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Lillesand
Org.nr: 984919646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Knudsen Lillian
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.72%
Resultat  
  
163.64%
Egenkapital  
  
23.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 311.000 323.000 403.000 433.000 353.000
Resultat: 28.000 -44.000 49.000 -47.000 -93.000
Egenkapital: 100.000 81.000 118.000 84.000 126.000
Regnskap for  Høvåg Malerservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 311.000 323.000 403.000 433.000 353.000
Driftskostnader -282.000 -367.000 -354.000 -480.000 -447.000
Driftsresultat 28.000 -44.000 49.000 -47.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 28.000 -44.000 49.000 -47.000 -93.000
Skattekostnad -10.000 7.000 -15.000 6.000 25.000
Årsresultat 19.000 -37.000 34.000 -41.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 97.000 94.000 117.000 122.000
Sum omløpsmidler 93.000 84.000 105.000 110.000 132.000
Sum eiendeler 161.000 181.000 199.000 227.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 0 -19.000 18.000 -16.000 26.000
Sum egenkapital 100.000 81.000 118.000 84.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 99.000 81.000 143.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 180.000 199.000 227.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000 323.000 403.000 433.000 353.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 311.000 323.000 403.000 433.000 353.000
Varekostnad -36.000 -32.000 -41.000 -48.000 -20.000
Lønninger -192.000 -286.000 -233.000 -361.000 -335.000
Avskrivning -10.000 -5.000 -8.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -44.000 -72.000 -61.000 -82.000
Driftskostnader -282.000 -367.000 -354.000 -480.000 -447.000
Driftsresultat 28.000 -44.000 49.000 -47.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 -37.000 34.000 -41.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 78.000 71.000 86.000 80.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 19.000 24.000 31.000 42.000
Sum varige driftsmidler 0 19.000 24.000 31.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 97.000 94.000 117.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 57.000 67.000 16.000 10.000
Andre fordringer 11.000 14.000 12.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 13.000 25.000 78.000 122.000
Sum omløpsmidler 93.000 84.000 105.000 110.000 132.000
Sum eiendeler 161.000 181.000 199.000 227.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 0 -19.000 18.000 -16.000 26.000
Sum egenkapital 100.000 81.000 118.000 84.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 17.000 18.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 34.000 17.000 32.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 47.000 46.000 103.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 99.000 81.000 143.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 180.000 199.000 227.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 -15.000 24.000 -33.000 4.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.8 1.3 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 1.3 0.8 1.1
Soliditet 62.1 4 59.3 37.0 49.6
Resultatgrad 9 -13.6 12.2 -10.9 -26.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.2 0.7 1.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 17.4 -24.4 24.6 -20.7 -36.6
Signatur
13.06.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex