Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høvelmesteren As
Juridisk navn:  Høvelmesteren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40202806
Tulipanveien 3 Øvre Hellandsveien 34 Fax:
4316 Sandnes 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 998894522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.1%
Resultat  
  
77.06%
Egenkapital  
  
78.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.061.000 3.195.000 1.874.000 72.000 302.000
Resultat: 602.000 340.000 205.000 4.000 -39.000
Egenkapital: 762.000 428.000 200.000 47.000 -22.000
Regnskap for  Høvelmesteren As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.061.000 3.195.000 1.874.000 72.000 302.000
Driftskostnader -3.458.000 -2.856.000 -1.666.000 -66.000 -333.000
Driftsresultat 602.000 340.000 208.000 6.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -2.000 -8.000
Finans 0 0 -4.000 -2.000 -8.000
Resultat før skatt 602.000 340.000 205.000 4.000 -39.000
Skattekostnad -138.000 -82.000 -51.000 18.000 0
Årsresultat 464.000 258.000 154.000 22.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 486.000 264.000 98.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 1.222.000 668.000 485.000 84.000 95.000
Sum eiendeler 1.708.000 932.000 583.000 102.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 398.000 170.000 16.000 -52.000
Sum egenkapital 762.000 428.000 200.000 47.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 942.000 504.000 378.000 55.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 932.000 582.000 101.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.061.000 3.195.000 1.874.000 72.000 302.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.061.000 3.195.000 1.874.000 72.000 302.000
Varekostnad -586.000 -631.000 -807.000 -29.000 -30.000
Lønninger -1.670.000 -1.133.000 -447.000 2.000 -71.000
Avskrivning -58.000 -46.000 -18.000 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.144.000 -1.046.000 -394.000 -39.000 -219.000
Driftskostnader -3.458.000 -2.856.000 -1.666.000 -66.000 -333.000
Driftsresultat 602.000 340.000 208.000 6.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -2.000 -8.000
Finans 0 0 -4.000 -2.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -130.000 -30.000 0 0 0
Årsresultat 464.000 258.000 154.000 22.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0 18.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 345.000 77.000 98.000 0 0
Sum varige driftsmidler 345.000 77.000 98.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 141.000 185.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 486.000 264.000 98.000 18.000 0
Varebeholdning 10.000 25.000 45.000 5.000 0
Kundefordringer 282.000 292.000 271.000 0 0
Andre fordringer 87.000 43.000 59.000 0 30.000
Sum investeringer 5.000 5.000 0 0 0
Kasse, bank 838.000 304.000 110.000 79.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 668.000 485.000 84.000 95.000
Sum eiendeler 1.708.000 932.000 583.000 102.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 398.000 170.000 16.000 -52.000
Sum egenkapital 762.000 428.000 200.000 47.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 4.000 0 0
Leverandørgjeld 436.000 96.000 188.000 7.000 23.000
Betalbar skatt 133.000 88.000 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 184.000 94.000 6.000 19.000
Utbytte -130.000 -30.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 164.000 137.000 67.000 42.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 942.000 504.000 378.000 55.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 932.000 582.000 101.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 280.000 164.000 107.000 29.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.5 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.5 0.9
Soliditet 44.6 45.9 34.4 46.1 -23.2
Resultatgrad 14.8 10.6 11.1 8.3 -10.3
Rentedekningsgrad 5 3.0 -3.9
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.9 1.2 -5.3
Total kapitalrentabilitet 35.2 36.5 35.7 5.9 -32.6
Signatur
21.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex